2
آخرین خبرها
دوشنبه 15 دى 1393


نقدینه - یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این نکته که هدفمندی یارانه در 30 کشور دنیا در حال انجام است، گفت: معمولا در ارزیابی سیاست های ما این است که قبل و بعد از آن را در نظر می گیریم و همچنین تولید داده های آزمون تصادقی که بزرگ ترین اشتباه است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، جواد صالحی اصفهانی در نشست نهم کنفرانس اقتصاد ایران با موضوع هدفمندی یارانه ها و حمایت از خانوار  افزود: اگر قیمت ها اصلاح شود، خانوارهای فقیر درصد بیشتری از درآمدشان را به انرژی اختصاص می دهند. بیش از یک سوم درآمد خانوارهای فقیر و 6 درصد درآمد خانوارهای ثروتمند برای انرژی خواهد رفت.
وی تاکید کرد: در طرح هدفمندی یارانه ها باید همیشه در کنار هدفمندی یارانه انرژی صحبت و توجه شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تقسیم ثروت هیدروکربن ملی، اضافه کرد: در این زمینه از صادرات یک تا دو مییون بشکه در روز و از مصرف داخلی بیش از چهار میلیون بشکه معادل نفت و در جست و جو عدالت نحوه توزیع درآمد حاصل از دو مورد ذکر شده مطرح است.
صالحی اصفهانی با بیان اینکه فقر در سال های 88 تا 91 افت داشته است، اضافه کرد: یارانه نقدی عرضه نیروی کار را پایین می آورد. نزدیک 70 درصد پنجک پایین درآمدشان از یارانه بوده است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.