2
آخرین خبرها
پنجشنبه 6 آذر 1393


نقدینه - معاون اول رئیس جمهور، تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، متن این مصوبه که خبرگذاری فارس آنرا منتشر کرده به شرح زیر است :

آیین نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 - مصوب 1380- موضوع تصویب‌نامه شماره 15365-/ت36005 هـ مورخ 1386.2.5 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- ماده (12) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف - جزء «ط» بند (2) حذف می‌شود.

ب- متن زیر جایگزین بند (3) و جزء‌های آن می‌شود.

- علاوه بر موارد مذکور در بند (2) این ماده،‌عدم اشتغال به کار سخت و زیان‌آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان برای مدت یک سال و کمتر از آن موجب بر هم خوردن توالی نمی‌شود. موارد و مدت‌های موضوع بند (1) این ماده تابع حکم همان بند خواهد بود.

پ- متن زیر به عنوان بند (4) اضافه می‌شود:

- عدم اشتغال به کار سخت و زیان‌آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان (به جز در موارد مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده) برای مدت بیشتراز یک سال، موجب بر هم خوردن توالی می‌شود و بیمه شده برای استفاده از مزایای این قانون باید حداقل (25) سال تمام در مشاغل یاد شده اشتغال به کار داشته باشد.

- ماده (14) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 14- کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی، حسب مورد مبالغ مقرر در جزء‌های (4) و (6) بند (ب) ماده واحده قانون یاد شده را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.