جمع‌سپاری برای تعالی سازمان تامین‌اجتماعی
سال‌ها پیش، در جایی شعری دیدم با این مضمون و مفهوم که «ای کسانی که بر فرش پا می‌گذارید مراقب سرانگشتان نازک دخترکان معصوم قالی‌باف باشید» به ذهنم رسید که سازمان تامین‌اجتماعی را می‌توان به یک فرش تشبیه کرد، قالی‌ای که ماحصل دسترنج و عرق‌جبین کارگران و کارکنان نسل حاضر و نسل‌های پیشین است. به‌قول هوشنگ ابتهاج:
«وین فرش هفت رنگ که پامال رقص توست / از خون زندگانی انسان گرفته رنگ»
رعایت حال بیمه گزار یا حفظ منافع بیشتر بیمه گر
قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری موسوم به بیمه شخص ثالث که از سال 1347 در ایران اجرائی شده نشیب و فراز های زیادی را به خود دیده است.
درس‌هایی از آتش سوزی کلیسای نوتردام
اغلب افرادی که به پاریس رفته اند از کلیسای نوتردام بازدید کرده‌اند جایی که در سال ۱۴ میلیون نفر از این کلیسا بازدید میکنند.
اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ
ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ دور ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮان، ﻟﺰوم ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی و وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮان و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﯿﻤﻪای ﺑﺎ آرﻣﺎنﻫﺎ، اﻧﺘﻈﺎرات و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ذی ﻧﻔﻌﺎن اﻋﻢ از ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ، ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻠﮑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﺴﺎرت ﻓﮑﺮی در ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻧﻘﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺮاغ راه آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
مشکلات چند جانبه بیمه گری در ایران
چرا نقاط ضعف دانش و بینش معاونت ها و مدیران فنی تبدیل به پاشنه آشیل شرکت های بیمه در جامعه بیمه گذاران شده؟
آیا افراد دارای معلولیت باید از حقوق ویژه‌ای بهره‌مند باشند؟
نخستین باری را که با یک فرد دارای معلولیت برخورد کردید به یاد بیاورید. ممکن است او یکی از اعضای خانواده‌تان باشد، یا یکی از دوستان‌تان، یا یک غریبه که در جایی مانند یک بازارچه خیریه یا مجتمع درمانی دیده باشید. اگر تا کنون با فرد دارای معلولیتی برخوردی از نزدیک نداشته‌اید، پیشنهاد می‌کنم پیش از خواندن این متن کمی درنگ کنید و از خود بپرسید چرا؟
ضرورت حمایت بیمه ها از کارفرمایان کسب و کارهای کوچک
انتظار دولت و مردم از صنعت بیمه بازرگانی کشور،حمایت از هموطنان و بنگاههای اقتصادی در قبال انواع حوادث و ریسک های مشهود و نامشهود با تامین پوشش های مناسب و متناسب با شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار کشور است .
گفتگوی تعاملی صنعت بیمه و استارتاپ ها
اولین نشست تعاملی بین مدیران بیمه مرکزی و شرکت های بیمه با شرکت های استارتاپ و استار آپ با همت و اجرای دو رسانه تلاشگر تخصصی بیمه ،اخبار پولی و بیمه نویس به میزبانی بیمه مرکزی ایران در روز سه شنبه ۴دیماه ۹۷در ساختمان شماره دو بیمه مرکزی برگزار گردید.
دهه نود ، دهه پوست اندازی صنعت بیمه کشور
در يك ديدگاه سنتي شايد اولين نگاه به حوزه مأموريت‌هاي صنعت بيمه و به عنوان اولين كاركرد صنعت بيمه ايجاد اطمينان براي اشخاصي مواجه با ريسك‌هاي تهديدكننده در حوزه‌هاي مختلف كسب و كار و زندگي باشد و رسالت شركت‌هاي بيمه ايجاد اطمينان براي آينده‌اي غيرقابل پيش‌بيني در صورت ايجاد خسارت و يا حتي به عنوان پشتيبان آتي بيمه‌گذاران تلقي ‌گردد.
آیا وضعیت بازار مسکن تا پایان سال روشن است؟
در شرایطی که قیمت دلار در دو روز گذشته کاهش داشته به نظر می‌رسد در حال حاضر جذابیت بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری بیش از بازار مسکن، طلا و ارز بوده و رونق بیشتری را تجربه خواهد نمود.
چرا خدمات بیمه در ایران توسعه نیافته و کماکان سنتی است ؟
همه اشخاص و سازمانها در طول زمان دچار تغییرات میگردند . بسیاری از مشاغل بعلت جایگزین شدن محصولات جدید و تغییر الگوی مصرف در همین دو سه دهه اخیر از رده خارج شدند و بسیاری از مشاغل بناچار شروع به اصلاحات در درون خود و انطباق با شرایط نوین جهانی نمودند و بسیاری از مشاغل جدید با توجه به رشد تکنولوژی پدید آمدند .
برخورداری از خدمات جامع بیمه های بازرگانی، حق قانونی شهروندان ایرانی
مطالعات مستمر و کسب تجربیات ممتد و دقت در نفس عمل دلالت براین دارد، که بیمه در واقع ریشه در اصل  تعاون در جوامع انسانی دارد.
جایگاه صنعت بیمه های بازرگانی در افق ۱۴۰۴
مطابق سند چشم‌انداز بیست ساله نظام که در عالی ترین سطح مدیریتی کشور تدوین یافته و نقشه راه و برنامه و استراتژی کشورمان است باید طی ۷سال دیگر به کشوری ( توسعه یافته ) با جایگاه اول (اقتصادی و علمی و فناوری ) در سطح منطقه آسیای جنوب غربی برسیم .صنعت بیمه کشور در افق ١٤٠٤ باید سودآور ، سهل و آسان و دارای تعامل با کشورهای همسایه باشد و بهره مند از ظرفیت های مناسب و شایسته جهت خدمات رسانی به آحاد جامعه و بخش های اقتصادی و صنعتی و کشاورزی باشد و قابل اتکا و اطمینان بخش در فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري بوده و بر اساس برنامه پنجساله ششم توسعه باید ضریب نفوذ بیمه به عدد ۷برسد .بنابراین با توجه به تکالیف فوق بايد ديد در كجاي اين مسير قرار داريم ؟؟
نگاهی اجمالی به مصوبه جدید بیمه های اعتبار گروهی
در خبرهای دیروز و امروز سایت های تحلیلی -خبری بیمه ای ،مصوبه اخیر شورایعالی بیمه که از سوی جناب آقای دکتر همتی ،ریاست کل محترم بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه در خصوص شرایط جدید عرضه بیمه نامه های اعتباری گروهی به منظور حمایت از تولیدات کالاهای ایرانی منتشر گردیده است که ضمن تبریک و تهنیت به شورایعالی محترم بیمه و بیمه مرکزی ایران در راستای حمایت از کالاهای ایرانی که گامی ارزشمند در جهت حمایت از رونق اقتصاد ملی است ،چند نکته   فنی پیرامون این پوشش بر اساس سوابق تجربی فعالیت در این پرتفوی و نیز مطالعات صورت پذیرفته در این خصوص را به منظور جلب پشتیبانی جامع کارشناسان صنعت بیمه در این حوزه مطرح تا انشاالله این مصوبه ارزنده و حمایت صنعت بیمه بازرگانی از تولیدکنندگان و فضای کسب و کار کشور به بهترین وجه اجرایی و استمرار یابد .
مدیریت ریسک بلایای طبیعی
درخواست از جناب آقای دکتر روحانی ریاست جمهور و نمایندگان محترم مجلس
جناب آقای دکتر روحانی ،
هنر روابط عمومی در هدایت سازمان از شعارگرائی به عملگرائی
باید علم و هنر روابط عمومی به کمک سازمانها بیاید و اینجاست که حوزه هایی مانند تبلیغات و بازاریابی باید فعالیت های خود را همسو با روابط عمومی پیش ببرند تا در خم کوچه شعار تبلیغاتی باقی نمانند.
توانایی صنعت بیمه در توسعه اقتصاد ملی
مطالعه و بررسی عوامل موفقیت سازمانها و شرکت هایی که با رویکرد استراتژیک مدیریت میشوند ،نشان میدهد که آنها به اهمیت و ضرورت اجرای مدیریت ریسک در سازمان پی برده اند.
حمایت از تولید ایرانی و اشتغال زایی رویکرد جهادی میطلبد
در برنامه های دولت محترم دوره دوازدهم ایجاد پنج میلیون شغل طی پنج سال آتی که شروع اجرای برنامه از ابتدای سال ۱۳۹۶بوده ،پیش بینی شده و همانطوریکه مسولین ارشد دولتی در رسانه ها بارها اعلام کرده اند برای ایجاد این تعداد شغل در بازه زمانی محدود از طریق تاسیس موسسات کوچک و متوسط اقتصادی و نیز با حمایت از بنگاههای فعلی فعال و نیمه فعال امکانپذیر است .
چگونه انگیزه شغلی فروشند گان خدمات بیمه را افزایش دهیم ؟
برخی از همکاران محترم شبکه فروش بیمه درخواست نوشتن یادداشتی انگیزشی در خصوص نحوه فعالیت موثر تر در بازار بیمه را نموده اند و برخی از همکاران نیز در تماس هایی که دارند اظهار خستگی از کار را مینمایند!!!!!
درسهایی که از واقعه پلاسکو هرگز فرا نگرفتیم
بالاخره سالگرد واقعه دلخراش و فراموش نشدنی ساختمان پلاسکو نماد اولین بلند مرتبه سازی و ساختمان تجاری شهری ایران فرا  رسید.
2
آخرین خبرها

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.