مطالبات ۲۲ شرکت بیمه ای به ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید

مطالبات ۲۲ شرکت بیمه ای به ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید

نقدینه - مجموع مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان ۲۲ شرکت بیمه ای فعال در بورس ( به غیر از شرکت های بیمه تخصصی زندگی و اتکایی) تا پایان خرداد ماه سالجاری به رقمی بالغ بر۷۴ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  این رقم در مقایسه با مجموع مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان 50 هزار میلیارد تومانی این 22 شرکت در پایان سال 1401، بیش از24 هزار میلیارد تومان افزایش داشت.

این میزان مطالبات درحالی است که مجموع سرمایه ثبتی این 22 شرکت بیمه تاپایان خرداد ماه سالجاری حدود 30 هزارمیلیارد تومان است.!

این بررسی نشان می دهد که بیشترین میزان مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان در بین شرکت های مورد  بررسی این گزارش تا پایان خرداد ماه سالجاری، به ترتیب مربوط به 3 شرکت بیمه دی با رقم 13 هزار میلیارد و 216 میلیون تومان، بیمه دانا با رقم 13 هزار میلیارد و 144میلیون تومان و بیمه آسیا با رقم 9267 میلیارد تومان بوده است.

 

درعین حال ، بیشترین افزایش در میزان مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان این 22 شرکت بیمه در 3 ماه نخست سالجاری نسبت به پایان سال 1401 مربوط به شرکت های بیمه دی با 319 درصد، بیمه دانا با 94 درصد و بیمه حافظ با 42 درصد رشد بوده است.

photo_2023-09-10_12-11-03

ناگفته نماند که دراین بین، ممکن است بخشی از مطالبات شرکت های بیمه مورد بررسی در این گزارش مربوط به صدور بیمه نامه های تجمیعی برای سازمان های بزرگ باشد و تا پایان خردادماه سال 1402 دریافت شده باشد.

در این میان، میزان مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان شرکت بیمه میهن تا پایان خرداد ماه سالجاری نسبت به پایان سال 1401 با  7 درصد کاهش روبرو بود.

ازقرار معلوم، کمترین میزان مطالبات از نمایندگان و بیمه گذاران در شرکت های مورد این گزارش و در مدت فوق مربوط به شرکت بیمه حافظ با 229 میلیارد تومان بوده است.

قابل توجه آنکه میزان سرمایه ثبت شده و پرتفوی صادره شرکت های بیمه ای فوق با یکدیگر تفاوت دارد.

https://naghdineh.ir/page/99472/
لینک مطلب :
چاپ print version