برگزاری جلسات آموزشی با شرکت های بیمه در چندین استان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی

برگزاری جلسات آموزشی با شرکت های بیمه در چندین استان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی

نقدینه - جلسات آموزشی در خصوص رسیدگی به پرونده های سامانه ماده 13  و تبصره 2 ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، با شرکت های بیمه در چندین استان توسط  صندوق تامین خسارت های بدنی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، جلسات آموزشی در خصوص رسیدگی به پرونده های سامانه ماده 13 و تبصره 2 ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث  با شرکت های بیمه در سه ماه اول سال جاری در استان های گیلان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و اردبیل توسط صندوق تامین خسارت های بدنی برگزار گردید.

https://naghdineh.ir/page/97499/
لینک مطلب :
چاپ print version