سپرده های ارزان قیمت دارای بیشترین مانده در بانک صادرات ایران

آمار دوماهه ابتدای سال نشان داد:

سپرده های ارزان قیمت دارای بیشترین مانده در بانک صادرات ایران

نقدینه- بانک صادرات ایران در دو ماهه ابتدای امسال حدود 60.853 میلیارد ریال به سپرده های سرمایه گذاری سود پرداخت کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بانک صادرات ایران که با نماد وبصادر و سرمایه نزدیک به 175.354 میلیارد ریال از بانک های فعال در بازار سرمایه کشور محسوب می شود گزارش یک ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه امسال را منتشر کرد که بر اساس آن این بانک خصوصی شده، در دوره یادشده حدود 83.988 میلیارد ریال از محل تسهیلات اعطایی، درآمد در حساب های خود منظور کرده است.

بر اساس این گزارش، وبصادر در دوماه ابتدای سال جاری از محل سپرده گذاری نزدیک به 838 میلیارد ریال درآمد کسب کرده که حدود 506 میلیارد ریال آن مربوط به اردیبهشت ماه بوده است.

درآمد کارمزدی بانک صادرات ایران نیز در اردیبهشت ماه امسال بیش از 3.894 میلیارد ریال و در دو ماهه اول سال، حدود 6.058 میلیارد ریال محاسبه شده است.

گزارش منتشره از سوی وبصادر روی سامانه کدال سازمان بورس نشان می دهد که این بانک بورسی، در دوره دو ماهه امسال نزدیک به 364.900 میلیارد ریال تسهیلات در سرفصل های مختلف اعطا کرده و مانده این تسهیلات در پایان دوره دوماهه، 4.219776 میلیارد ریال گزارش شده است.

در بین سرفصل های مختلف، تسهیلات مرابحه بالاترین میزان را در دوماهه با مبلغ بیش از 1.272.995 میلیارد ریال به خود اختصاص داده است.

بر این اساس، مانده سرمایه گذاری در سهام بانک صادرات نیز در پایان دوره دوماهه ابتدای امسال، حدود 206.402 میلیارد ریال عنوان شده است.

این گزارش حاکی است، مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره دوماهه بانک صادرات ایران مبلغی بالغ بر 5.558.957 میلیارد ریال بوده است.

در عین حال، سپرده های دریافتی طی دوره دوماهه یادشده، 11.543.430 میلیارد ریال بوده و 11.520.703 میلیارد ریال سپرده نیز در این دوره تسویه شده است.

در بین سپرده های موجود در بانک صادرات، مانده سپرده های جاری با مبلغ بیش از 1.464.573 میلیارد ریال در بالاترین پله قرار داشته و پس از آن سپرده های کوتاه مدت با مانده ای بیش از 1.303.972 میلیارد ریال قرار گرفته است که هر دو این سپرده ها از سپرده های ارزان قیمت محسوب می شوند.

در همین حال، از کل مبلغ سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری در بانک صادرات در دوماه ابتدای سال جاری، گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام بیشترین مبلغ را با رقمی بالغ بر 21.654 میلیارد ریال به خود اختصاص داده است. 

https://naghdineh.ir/page/96240/
لینک مطلب :
چاپ print version