لیزینگ خودرو غدیر 238 ریال سود محقق کرد

در شش ماهه به ازای هر سهم

لیزینگ خودرو غدیر 238 ریال سود محقق کرد

نقدینه- شرکت لیزینگ خودرو غدیر در دوره شش ماهه نخست امسال با اختصاص 238 ریال سود به ازای هر سهم معادل 46 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شرکت لیزینگ خودرو غدیر پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 3 آذر ماه 94 را با سرمایه 300 میلیارد ریال مبلغ 521 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کره است و در دوره شش ماهه نخست سال با اختصاص 238 ریال سود به ازای هر سهم معادل 46 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

این شرکت طی نیمه نخست سال 94 معادل 15 درصد از درآمد حاصل از عملیات لیزینگ، معادل 17 درصد از سود خالص، 27 درصد از سود عملیاتی و 46 درصد از سود خالص را تحقق بخشید.

بر اساس این گزاش "ولغدر" دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 30 آذر ماه 94 را اعلام کرد.

در خصوص درآمد حاصل از عملیات لیزینگ، بخش عمده ای از فروش های پیش بینی شده در شش ماهه دوم سال محقق خواهد شد.

در خصوص خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی، بخش عمده ای از مبلغ مذکور مربوط به جریمه دیرکرد اقساط مشتریان است که با توجه به پیگیری های انجام شده و راهکارهای پیشرو، پیش بینی می شود که در شش ماهه دوم محقق شود.

همچنین به جای سپرده نقدینگی در بانک ها مبلغ مربوطه صرف خرید خودرو شد و به دلیل عدم تحویل به موقع خودروهای مذکور مبلغی بابت تاخیر در تحویل دریافت شده است بنابراین این امر موجب کاهش سود سپرده و افزایش درآمد های متفرقه شده است.

https://naghdineh.ir/page/9589/
لینک مطلب :
چاپ print version