اختصاص بیش از ۸۱ درصد تراکنش‌های بانکی به ۱۰ بانک

اختصاص بیش از ۸۱ درصد تراکنش‌های بانکی به ۱۰ بانک

نقدینه - بانک‌های ملت، سپه، ملی، صادرات و کشاورزی بیش‌ترین سهم را از تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت در هشتمین ماه سال داشته‌اند.

 به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، مدت‌هاست که شبکه پرداخت بانکی ایران یک دست شده و از اینرو به راحتی می‌توان با رصد اطلاعات و داده‌ها به آمار پرداخت‌های بانکی و بین بانکی دست یافت. یکی از این آمارها، تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانکی در شبکه پرداخت و سهم هر بانک پذیرنده از این مبادلات است.

بررسی آمار سهم بازار هر یک از بانک‌های پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت در آبان ماه ۱۴۰۱ حاکی از آن است که بانک ملت با سهم ۱۷.۸۵ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۱۷.۹۲ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.

پس از بانک ملت به ترتیب بانک‌های سپه، ملی، صادرات، کشاورزی، تجارت، پارسیان، سامان، رفاه کارگران و قرض‌الحسنه مهر ایران بیش‌ترین سهم را از تعداد تراکنش‌ها و بانک‌های ملی، صادرات، سپه، تجارت، کشاورزی، رفاه کارگران، سامان، پاسارگاد و پارسیان بیش‌ترین سهم را از مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت داشته‌اند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، بیش از ۸۱ درصد از تعداد و بیش از ۷۹ درصد از مبلغ تراکنش‌های بانکی در دومین ماه پاییز به ۱۰ بانک رسیده است.

 

بیش از ۸۱ درصد تراکنش‌های بانکی مردم برای این ۱۰ بانک است

بیش از ۸۱ درصد تراکنش‌های بانکی مردم برای این ۱۰ بانک است

 

سهم تعدادی و مبلغی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزار‌های پذیرش

این شاخص، منجر به شناخت حوزه فعالیت و نحوه بازاریابی هر یک از بانک‌ها به منظور پذیرش وجوه مربوط به داد و ستد‌های کارت‌های بانکی در هر یک از ابزار‌های پذیرش می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه شاخص فوق، آمار تعدادی و مبلغی تراکنش‌ها به ازای تمامی بانک‌های پذیرنده در کارت خوان‌های چندشبایی (منظور از لفظ چندشبایی، تعریف و اتصال بیش از یک شماره شبا به ابزار پذیرش است) نیز در نظر گرفته می‌شود.

بر این اساس؛ همان طور که در جدول زیر مشاهده می‌کنید بررسی سهم تعدادی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزار‌های پذیرش در آبان ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که:

بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به ترتیب به بانک‌های سپه (۱۷.۷۵ درصد)، ملت (۱۶.۹۱ درصد)، ملی (۱۳.۰۴ درصد) و صادرات (۸.۵۴ درصد) تعلق دارد.

بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های ملی ایران (۲۶.۸۸ درصد)، ملت (۲۱.۳۰ درصد)، کشاورزی (۸.۱۸ درصد) و آینده  (۶.۱۸ درصد) اختصاص داشته است.

بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی به بانک‌های ملت (۴۳.۴۸ درصد)، اقتصادنوین (۱۵.۳۴ درصد)، آینده (۱۴.۸۲ درصد) و قرض الحسنه رسالت (۱۲.۲۰ درصد) تعلق دارد.

همچنین در طرف دیگر بررسی سهم مبلغی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزار‌های پذیرش در آبان ماه ۱۴۰۱ حاکی از آن است که:

بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک‌های ملت (۱۷.۷۷ درصد)، ملی (۱۴.۴۴ درصد)، صادرات (۱۱.۷۶ درصد) و سپه (۹.۸۷ درصد) تعلق دارد.

بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های ملت (۱۸.۵۱ درصد)، تجارت (۱۱.۰۴ درصد)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۹.۳۱ درصد) و آینده (۸.۴۲ درصد) اختصاص یافته است.

بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار‌های پذیرش موبایلی به بانک‌های ملت (۴۳.۶۴ درصد)، آینده (۱۴.۶۶ درصد)، اقتصاد نوین (۱۳.۲۸ درصد) و  قرض‌الحسنه رسالت (۱۰.۹۷ درصد) تعلق گرفته و این بانک‌ها به ترتیب در مکان‌های اول تا چهارم جای گرفته‌اند.

بیش از ۸۱ درصد تراکنش‌های بانکی مردم برای این ۱۰ بانک است

بیش از ۸۱ درصد تراکنش‌های بانکی مردم برای این ۱۰ بانک است

 
https://naghdineh.ir/page/91165/
لینک مطلب :
چاپ print version