اعلام نتیجه بیست و‏هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج بیست ‎و‎هشتم در سال 1401

اعلام نتیجه بیست و‏هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج بیست ‎و‎هشتم در سال 1401

نقدینه - ضمن اعلام نتیجه بیست و هفتمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1401 (مورخ 1 آذرماه 1401)، به اطلاع می رساند حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 8 آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

 به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، جزئیات این گزارش به شرح زیر است:

 

 


.
.
.
حداقل حجم سفارش 500 هزار ورقه است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي الزامی به پذيرش کليه پيشنهادات دريافتی يا فروش کليه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزي سفارشات دريافت‌شده را به منظور تصميم‌گيري به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعيين سفارش‌هاي برنده اقدام مي‌کند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامي برندگان انجام مي‌شود. بانک مرکزی بر اساس بند «ن» تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 صرفاً مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت در بازار ثانويه اوراق است. کارگزاري این بانک ضمن تامين‌زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.
 

 

https://naghdineh.ir/page/90542/
لینک مطلب :
چاپ print version