برنامه‌های اعتباری بانک توسعه تعاون در استان‌های کمتر برخوردار

برنامه‌های اعتباری بانک توسعه تعاون در استان‌های کمتر برخوردار

نقدینه - سرپرست بانک توسعه تعاون در سفر سیستان و بلوچستان از توجه ویژه سیاست‌های اعتباری سال آینده نسبت به استان‌های کمتر برخوردار خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در جلسه ارزیابی عملکرد شعب استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: عملکرد استان در پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایتی مناسب بوده است؛ طرح‌های موثربه لحاظ آثار مثبت اجتماعی از جمله اشتغال و رونق تولید در استان مورد حمایت قرار گرفته است.
وی افزود: استان، سهمیه تخصیصی تسهیلات در طرح‌های ملی از جمله اشتغال پایدار روستایی و عشایری و تسهیلات موضوع بند الف تبصره 18 را به صورت کامل جهت اجرای طرح‌ها جذب نموده است و هدف بر این است با تلاش بیشتر جهت مشارکت در طرح‌های حمایتی و ایجاد اشتغال در استان کم برخوردار سیستان و بلوچستان، اقدامات و تدابیر مناسبی صورت پذیرد.
شیخ حسینی با اشاره به برنامه آینده هیئت مدیره در خصوص تدوین سیاستهای اعتباری سال 1402 گفت: در سیاستهای اعتباری آینده برای استانهای کمتر برخورداری چون سیستان و بلوچستان، برای اولین بار، زمینه پرداخت تسهیلات ویژه با نرخ سود ترجیحی در نظر گرفته خواهد شد.
سرپرست بانک توسعه تعاون با اشاره به سرمایه اصلی و مهم بانک که سرمایه انسانی است گفت؛ مزیت رقابتی استان بدون شک و تردید سرمایه انسانی می‌باشد که موجب شده استان بعنوان استان ویژه از لحاظ منابع انسانی مورد توجه قرار گیرد.
شیخ حسینی افزود: روسای شعب می‌بایست جهت آموزش و جانشین پروری در شعبه برنامه ریزی نمایند و با مدیریت مشارکتی و با مشورت و ایجاد اعتماد بین همکاران، زمینه را برای پیشبرد فعالیت شعبه به نحو مناسب فراهم آورند و در کنار این حس اعتماد، نظارت کامل روزانه را داشته باشند.
وی افزود: ترویج فرهنگ سازمانی و شکوفا سازی استعدادها نیز یکی از مهمترین کارهاست و در کنار تشویق مادی می‌بایست تشویق معنوی باشد تا باعث حفظ روحیه و قدرشناسی گردد.
در این جلسه روسای شعب استان در خصوص مسائل و مشکلات شعبه گفتگو و پیشنهادات خود را در خصوص بهبود جذب منابع و تحقق برنامه‌های عملکردی شعبه ارائه نمودند.

https://naghdineh.ir/page/88940/
لینک مطلب :
چاپ print version