برای اعتبارسنجی فقط به سوابق چک اکتفا نشود

کارشناس پولی و بانکی:

برای اعتبارسنجی فقط به سوابق چک اکتفا نشود

نقدینه - کارشناس پولی و بانکی گفت: یکی از کار‌های مهم بانک مرکزی اعتبارسنجی است که چنانچه مباحث مربوط به دریافت ضمانت برای تسهیلات بانکی با بحث اعتبارسنجی گره بخورد، قدم مثبتی برداشته خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، یوسف کاووسی، کارشناس پولی و بانکی درباره عملکرد بانک مرکزی به خبرنگار ایبِنا گفت: یکی از کار‌های مهم بانک مرکزی اعتبارسنجی است که چنانچه مباحث مربوط به دریافت ضمانت برای تسهیلات بانکی با بحث اعتبارسنجی گره بخورد، قدم مثبتی برداشته خواهد شد.وی در این رابطه بیان کرد: استفاده صحیح ازشیوه اعتبارسنجی به پیگیری مجریان این حوزه بسیار نیاز دارد، زیرا در برخی از بانک‌ها مشاهده می‌شود که از میان گزینه‌های موجود تنها بحث چک برگشتی مورد توجه قرار گرفته و سایر موارد دیده نمی‌شود. چنانچه تمام جنبه‌های آن مورد توجه باشد ودر سطح کلان به آن عمل شود، بسیار مفید واقع خواهد شد.

این کارشناس پولی و بانکی در ادامه تصریح کرد: مدیریت ترازنامه بانک‌ها و اضافه برداشت توسط بانک مرکزی هم نکته دیگری است که باید مورد اشاره قرار گیرد تا دولت مانند سابق به دنبال جبران کمبود خود از بانک مرکزی و بازار بین بانکی نباشد. این مسئله از موارد مهمی است که می‌تواند از کار‌های دیگری مانند افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و درنهایت بحث تورم جلوگیری به عمل آورد.

کاووسی به مدیریت نرخ بهره بین بانکی اشاره کرد و افزود: نرخ بهره بین بانکی هم علیرغم فشار بورسی‌ها چنانچه بین ۲۰ تا ۲۴ باشد، برای کنترل تورم نتیجه ملموسی به دنبال خواهد داشت. در مجموع باید در نظر داشت که تلاش برای مدیریت نرخ بهره بین بانکی، به این معناست که جا‌هایی نیاز به کاهش وجود دارد، ولی در بخش‌هایی واقعا باید افزایش روی دهد.

وی در ادامه اضافه کرد: تاکید بر یک ضامن از کار‌های خوب بانک مرکزی به حساب می‌آید که نیاز است تا بانک‌ها در این زمینه کوشاتر باشند و بانک مرکزی هم باید در صورت عدم اجرا بانک‌ها آن را به عنوان یک تخلف به ثبت برساند.

https://naghdineh.ir/page/86570/
لینک مطلب :
چاپ print version