پایانه های فروشگاهی طرح بزرگ نظام مالیاتی برای شفافیت اقتصاد کشور

پایانه های فروشگاهی طرح بزرگ نظام مالیاتی برای شفافیت اقتصاد کشور

نقدینه - کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را طرح بزرگ نظام مالیاتی برای شفافیت اقتصاد کشور دانست.
 
 

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را طرح بزرگ نظام مالیاتی برای شفافیت اقتصاد کشور دانست.

 

 

کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گفت گو با رسانه مالیاتی با تاکید بر اینکه اولویت اول کشور درحال حاضر باید اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان باشد، گفت: این قانون  پایه مالیاتی جدیدی نیست و صرفا موجبات شفافیت اقتصادی را فراهم می‌کند.

جواد اسکندری ادامه داد: هیچ منطقی اجازه نمی‌دهد که از کارگر، کارمند، معلم و کسانی که دارای فعالیت اقتصادی شفاف هستند مالیات اخذ شود و از بخش غیرشفاف به نوعی حمایت شود و از آنها مالیاتی اخذ نشود.

این کارشناس فرار مالیاتی را به اندازه فساد برای اقتصاد کشور ویرانگر دانست و گفت: قوانینی که ما در این حوزه داریم از جمله قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌تواند به حاکمیت در ایجاد این شفافیت و افزایش درآمدهای مالیاتی از جهت مقابله با فرار مالیاتی کمک زیادی کند.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر در حال حاضر بدلیل عدم وجود اطلاعات کافی و عدم شفافیت کامل فعالیتهای اقتصادی در برخی موارد ممکن است محاسبات صورت گرفته در خصوص میزان مالیات، با خطای محاسباتی همراه باشد و در حق برخی مودیان اجحاف صورت بگیرد که اجرایی شدن این قانون به میزان زیادی جلوی اینگونه خطاها را می گیرد.

کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را طرحی بزرگ و با ابعاد ملی توصیف کرد و گفت: اجرای کامل و موفق این طرح مستلزم هماهنگی و همکاری همه ارکان دولت، مجلس شورای اسلامی و آحاد مردم با نظام مالیاتی کشور است.

https://naghdineh.ir/page/84595/
لینک مطلب :
چاپ print version