آگهی مزایده عمومی اموال مستعمل و مازاد موسسه اعتباری ملل

آگهی مزایده عمومی اموال مستعمل و مازاد موسسه اعتباری ملل

نقدینه - آگهی مزایده عمومی اموال مستعمل و مازاد موسسه اعتباری ملل (نوبت چهارم) اموال تهران منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،   آگهی مزایده عمومی اموال مستعمل و مازاد موسسه اعتباری ملل (نوبت چهارم) اموال تهران به شرح ذیل است:

 

https://naghdineh.ir/page/79873/
لینک مطلب :
چاپ print version