سود خالص 4.287 میلیارد ریالی پست بانک در پایان شهریور1400

سود خالص 4.287 میلیارد ریالی پست بانک در پایان شهریور1400

نقدینه- پست بانک در پایان شش ماهه ابتدای امسال سود خالصی معادل 4.287 میلیارد و 275 میلیون ریال تولید کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، پست بانک ایران که با نماد وپست و سرمایه 3.233 میلیارد و 451 میلیارد ریال از بانک های فعال در بازار سرمایه کشور محسوب می شود، در پایان شش ماهه امسال به ازای هر سهم 1.326 ریال سود ساخته در حالی این رقم در مدت مشابه سال قبل 538 ریال به ازای هر سهم بوده است.

سود خالص پست بانک ایران نیز در پایان شش ماه سال 1399 معادل 1.738 میلیارد و 296 میلیون ریال اعلام شده که نشان می دهد این بانک در سال جاری سود خود را تقریبا دو و نیم برابر کرده است.

در عین حال اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی پست بانک ایران منتهی به 31 شهریورماه 1400 نشان می دهد که جمع درآمدهای عملیاتی این بانک از 5.648 میلیارد و 115 میلیون ریال در پایان شهریوماه سال گذشته به 10.086 میلیارد و 108 میلیون ریال در پایان تابستان امسال افزایش یافته است.

درآمد تسهیلات، سپرده گذاری و اوراق رهنی وپست نیز که در پایان فصل گرم سال گذشته 9.444 میلیارد و 81 میلیون ریال به ثبت رسیده بود در پایان شش ماهه 1400 به 15.956 میلیارد و 840 میلیون ریال رسیده است.


http://naghdineh.com/page/75228/
لینک مطلب :
چاپ print version