حمایت از واحدهای فعال و دانش محور اولویت اصلی وزارت صمت

حمایت از واحدهای فعال و دانش محور اولویت اصلی وزارت صمت

نقدینه - مسئول طرح آمایش وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازدید از واحدهای صنعتی استان  فارس بیان کرد: در قالب طرح آمایش موانع فرا روی راه‌اندازی واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس کشور در استان‌های مختلف برطرف می‌شود. 

 به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مسئول آمایش صنعتی، معدنی و تجاری در سفر خود به استان فارس به اتفاق  تیم اجرایی طرح آمایش وزارت صمت، مدیران صنعتی و روسای تشکل‌های بخش خصوصی از طرح‌ها و واحدهای تولیدی-صنعتی این استان بازدید کرد. احمد تشکینی در این بازدیدها ضمن گفتگو با مدیران واحدهای صنعتی ، حمایت از واحدهای فعال و دانش محور را اولویت اصلی وزارت صمت دانست و گفت : سیاست وزارت صمت شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل‌های موجود استان ها و همچنین تعیین تکلیف طرح های نیمه تمام در قالب طرح آمایش است. 

مسئول طرح آمایش وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازدید از واحدهای صنعتی استان  فارس بیان کرد: در قالب طرح آمایش موانع فرا روی راه‌اندازی واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس کشور در استان‌های مختلف برطرف می‌شود. 

وی در بازدید از واحدهای صنعتی افزود: برنامه‌های مدون و عملیاتی دقیقی برای حل مشکلات آن‌ها اجرایی می‌شود که یکی از این مشکلات کمبود نقدینگی و نیاز به دریافت تسهیلات است. 

گفتنی است، در این بازدید ها فعالان صنعتی و معدنی استان فارس مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند که برای آن ها تصمیمات اجرایی و عملیاتی اتخاذ شد.

http://naghdineh.com/page/75123/
لینک مطلب :
چاپ print version