صعود بازدهی اوراق بدهی

نرخ بازده از 22 درصد بیشتر شد؛

صعود بازدهی اوراق بدهی

نقدینه - بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در سررسیدهای مختلف افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با 14 درصد کاهش به 296 میلیارد تومان رسید. این معاملات روی 32 نماد اخزا و 10 نماد اراد انجام شد. 

معاملات عمده اوراق در بازار بدهی دولتی به 24 هزار میلیارد تومان رسید. 3 هزار میلیارد تومان از این معاملات به عملیات جذب نقدینگی بانک مرکزی و در حدود 20 هزار میلیارد از این معاملات به عملیات اعتباردهی بانک مرکزی ارتباط دارد. 

 

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در سررسیدهای میان مدت از 22 درصد فراتر رفته‌اند. نرخ اوراق با سررسید یک سال با یک دهم درصد کاهش به 21.93  درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید دو سال با سه دهم درصد افزایش به 22.12 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال با سه دهم درصد افزایش به 22.35 درصد رسید. نرخ بازده آتی در سال دوم نیز با شش دهم درصد افزایش به 22.31 درصد رسید.

هواشناسی اقتصاد

 
http://naghdineh.com/page/74051/
لینک مطلب :
چاپ print version