رشد 1.6 درصدی درآمد واقعی خانوارهای شهری

بررسی مرکز آمار از درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 99 ؛

رشد 1.6 درصدی درآمد واقعی خانوارهای شهری

 نقدینه -  بنابر آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار درآمد واقعی خانوارهای شهری در سال 99 تنها 1.6 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

 

 به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، درآمد خانوارهای شهری و روستایی هر ساله از سوی مرکزی آمار به صورت متوسط سالانه برآورد می شود.

در آخرین ارزیابی این مرکز، درآمد خانوارهای شهری در سال 99 به طور متوسط معادل با 74 میلیون و 676 هزار و 400 تومان بوده که در مقایسه با سال 98 ، تقریبا 38 درصد افزایش پیدا کرده است.

خانوارهای روستایی نیز طبق این گزارش به شکل میانگین درآمدی معادل با 42 میلیون و 47 هزار تومان در این سال کسب کرده اند که رشد سالانه آن برابر با 41.5 درصد بوده است.

برای برآورد رشد در آمد واقعی خانوارهای شهری و روستایی، باید تورم ثبت شده در این مقطع را از بازدهی محاسبه شده از درآمد اسمی کسر کنیم. رقم حاصل رشد واقعی درآمد هر خانوار خواهد بود.

تورم محاسبه شده در سال 99 برابر با 36.4 درصد برآورد شده بود. تفاضل رشد درآمد در خانوارهای شهری از تورم نشان میدهد رشد واقعی عایدی شهرنشینان در سال 99 تنها 1.6 درصد بوده است. در بخش روستاییان اما این رشد بیشتر بوده و معادل با 5.1 درصد به ثبت رسیده است.

http://naghdineh.com/page/72115/
لینک مطلب :
چاپ print version