ضرورت بررسی آثار اجتماعی پروژه ها در تحلیل عملکرد بانک های توسعه ای

ضرورت بررسی آثار اجتماعی پروژه ها در تحلیل عملکرد بانک های توسعه ای

نقدینه - عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: در تحلیل عملکرد بانک های توسعه ای ، ضمن بررسی صورت های مالی ، باید به آثار اجتماعی اقدامات توسعه ای بانک نیز توجه داشت.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، امیر هوشنگ عصارزاده در بازدید از نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اظهار کرد: بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای با ایجاد ساختار کارآمد و بهره‌ور، ضمن دستیابی به تراز مالی مناسب و پوشش هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی، کارنامه مناسبی در اعطای تسهیلات توسعه ای و انجام تکالیف و ماموریت های توسعه ای رقم زده است.

وی تصریح کرد: سنجش و ارزیابی عملکرد بانک توسعه تعاون صرفا با مطالعه و تحلیل صورت های مالی امکان پذیر نیست و بخش مهمی از عملکرد این بانک توسعه ای با درک نقش آفرینی آن در ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، محرومیت زدایی و ایجاد آثار اجتماعی مثبت برخاسته از طرح های ملی اجرا شده ، قابلیت بروز و ظهور پیدا می کند.
عصارزاده گفت: بر اساس استانداردهای متعارف، انتظار متخصصان از بانک های تجاری به عنوان یک شرکت و بنگاه اقتصادی، تحقق سود حداکثری در صورت های مالی است، که این رویکرد در مورد بانک توسعه ای کمی متفاوت است. در همین راستا، هسته کارشناسی و مدیریتی بانک فراتر از نگاه صرف محاسبات مالی، ارزش فعالیت توسعه ای را در نظر گرفته و بر همین اساس اقدامات توسعه ای، سهمی عمده در کارنامه عملکردی بانک دارد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: اعطای تسهیلات ارزان قیمت و دوره بازگشت طولانی از جمله تمهیداتی است که دولت‌ها برای تامین مالی پروژه‌های تولیدی و کارآفرینی در نظر می‌گیرند، و برای تحقق صحیح عملیات بانکداری توسعه ای، منابع و امکانات در اختیار این گونه بانک‌ها قرار می‌دهند.
وی گفت: به رغم این که منابع مناسب سپرده ای برای انجام فعالیت توسعه ای در اختیار بانک قرار نداشته است، اما با تلاش همکاران و تدابیر صورت گرفته، اقدامات توسعه ای در سطحی قابل قبول صورت پذیرفته است و با حمایت های بیشتر دولت، این اقدامات در سطح گسترده تری قابلیت اجرا دارد.
عصارزاده با تبیین رویکرد تعاون در اقتصاد گفت: «تعاون» ابعاد گسترده‌ای دارد و علاوه بر مولفه های اقتصادی و اجتماعی، در نظر گرفتن بعد فرهنگی و انسانی تعاون بسیار حائز اهمیت است. «تعاون» راهکاری است که می‌تواند حداکثر مطلوبیت را از بعد مادی به ابعاد اجتماعی و انسانی تغییر دهد.
وی افزود: با رویکرد تعاون، انسان اقتصادی در تصمیمات خود حداکثرسازی نفع اجتماعی را به حداکثرسازی نفع شخصی ترجیح می‌دهد و با این رویکرد، موضوعات کارآفرینی، ایجاد اشتغال، مسئولیت اجتماعی و حفظ محیط زیست در اولویت قرار می گیرد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: تجربه چندین ساله بخش تعاون و توجه به نقش آن در اقتصاد ملی نشان دهنده آن است که این بخش در کنار سایر بخش های اقتصاد قابلیت اتکا دارد و گرچه نمی توان همه فعالیت های اقتصادی را به شکل تعاونی درآورد، با این وجود مکانیزم تعاون در بسیاری از عرصه های اقتصادی به عنوان کارآمد ترین راهکار قابلیت اجرا دارد و با مشارکت دادن افراد در میدان های اقتصادی و ایجاد فرصت برای شکوفایی استعدادها می تواند در بهبود سیستم توزیع عادلانه نیز موثر واقع شود.

http://naghdineh.com/page/70617/
لینک مطلب :
چاپ print version