تایید صورت های مالی موسسه اعتباری توسعه توسط بانک مرکزی

تایید صورت های مالی موسسه اعتباری توسعه توسط بانک مرکزی

نقدینه-در ادامه تایید صورت های مالی سال 1391 موسسه اعتباری توسعه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، صورت های سال مالی 1392 نیز مورد تایید مراجع مذکور قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،این مراحل جهت سال مالی 1393 نیز به جد در دست پیگیری است.

موسسه توسعه با تحقق اهداف از پیش تعیین شده در سال مالی 1394 ، شاهد رشد و تعالی روز افزون در عرصه نظام بانکی داخلی و بین الملل خواهد بود.
https://naghdineh.ir/page/6808/
لینک مطلب :
چاپ print version