گزارش آماری تحلیلی از عملکرد صنعت بیمه در یازده ماهه اول سال 1399

گزارش آماری تحلیلی از عملکرد صنعت بیمه در یازده ماهه اول سال 1399

نقدینه - گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه در 11 ماهه اول سال 1399 و بر اساس آمار خود اظهاری شرکت‌های بیمه از سوی بیمه مرکزی منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، در این گزارش که بر اساس خوداظهاری شرکت‌های بیمه در بازه زمانی 11 ماهه سال 1399 تدوین شده مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب در حدود 72/5 و 37/1 هزار میلیارد تومان بیان شده است.

این گزارش بیان می کند که تغییرات حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب در حدود 36/9 و 24/8 درصد رشد بوده است.
بر اساس بررسی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و بر اساس خود اظهاری شرکت‌های بیمه ای در بازه زمانی 11 ماهه سال 1399، نسبت خسارت بازار با 4/9 واحد کاهش در مقایسه با 11 ماهه اول سال قبل به 51/2 درصد رسیده است.
شایان ذکر است که در محاسبه این نسبت، مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری- عمومی شرکتهای بیمه در نظر گرفته نمی‌شود.
این گزارش هم‌چنین بیان می‌کند که 4 رشته‌ درمان (با 74 %)، حوادث راننده (با 73/7 %)، شخص ثالث-مازاد (با 59/2 %) و کشتی (با 53/3 %) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.
قابل توجه است که بر اساس گزارش 11 ماهه عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای، سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه، به ترتیب حدود 68/2 و 68/4 درصد بوده است.
شایان ذکر است که سهم 3 رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب 32/9، 19/8 و 15/5 درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است.
این گزارش مطرح می‌کند که حدود 60/9 میلیون بیمه نامه صادر و نزدیک 31/8 میلیون فقره خسارت پرداخت شده است.
هم‌چنین تعداد بیمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب 5/6 درصد کاهش و 43/8 درصد افزایش داشته است.
قابل توجه است که بر اساس گزارش بیمه مرکزی کاهش 56/8، 6/4، 90/4، 3/5 و 13/7 درصدی در تعداد بیمه نامه‌های صادره رشته‌های بیمه: حوادث، باربری، درمان، مهندسی و پول، همراه با رشد محدود بین 3/4 تا 7 درصد در سایر رشته‌های بیمه از جمله: بدنه اتومبیل، حوادث راننده، زندگی، شخص ثالث-مازاد، کشتی، مسئولیت و آتش سوزی، روی هم رفته موجبات کاهش 5/6 درصدی تعداد بیمه نامه صادره در بازار را فراهم آورده است.
دراین گزارش هم‌چنین آمده است که رشد تعداد موارد خسارت پرداختی بازار، به دلیل افزایش (48/7 درصدی) این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (91 درصدی) از تعداد خسارت های پرداختی بازار بیمه بوده است.

 

 
http://naghdineh.com/page/67419/
لینک مطلب :
چاپ print version