انحصار دولتی صنعت بیمه از رشد و توسعه آن جلوگیری می کرد

مدیرعامل بیمه آسیا:

انحصار دولتی صنعت بیمه از رشد و توسعه آن جلوگیری می کرد

نقدینه-مدیرعامل شرکت بیمه آسیا گفت: بازار صنعت بیمه کشور با خروج گام به گام از انحصار دولتی، اکنون در مرحله شاخص های رقابتی قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ابراهیم کاردگر گفت: انحصار دولتی صنعت بیمه در سالهای گذشته از رشد و توسعه آن جلوگیری می کرد.

وی یاد آور شد: در گذشته صنعت بیمه در انحصار دولت بود و انتقال سهم بالای بخش دولتی به بخش خصوصی در صنعت بیمه به یکباره ممکن نیست و نیازمند مرحله رهبری قیمت است.

وی با اشاره به نشانه های خروج صنعت بیمه کشور از حالت دولتی به خصوصی و در تبیین مرحله رهبری قیمت بیان کرد: در این مرحله شاخص های رقابتی با رهبری قیمت در حوزه های مختلف بیمه ای، بدون شتاب و به صورت ملایم در کشور شکل می گیرد تا بخش خصوصی نیز توان لازم برای بر عهده گرفتن سهم های بزرگ بیمه را به دست بیاورند.

وی با اشاره به لزوم ارایه مدل در بیمه نامه های مختلف برای رهبری قیمت در بازار صنعت بیمه کشور، گفت: تعیین قیمت برای کف و سقف بیمه شخص ثالث نمونه خوب این حرکت در کشور است.

وی با اشاره به نظر گروه های مختلف بیمه، ناجا و نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی مسایل بیمه شخص ثالث، افزود: تمام گروهها اکنون نگاه اجتماعی به بیمه شخص ثالث دارند.

کاردگر در گفتگو با ایرنا، اضافه کرد: تنظیم سقف و همچنین تعیین کف قیمت در بیمه شخص ثالث مانع ورشکستیگی شرکتهای بیمه ای در کشور می شود.

وی از فعالیت 100 شعبه و حدود 3 هزار شبکه فروش شرکت بیمه آسیا در کشور خبر داد.

مدیرعامل شرکت بیمه آسیا در اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات با تاکید بر چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه در دانشگاه سمنان حضور یافت.

http://naghdineh.com/page/5623/
لینک مطلب :
چاپ print version