هنوز هیات وزیران افزایش 20.000 تومانی حق مسکن را تایید نکرده است

معاون وزیر کار:

هنوز هیات وزیران افزایش 20.000 تومانی حق مسکن را تایید نکرده است

نقدینه- معاون روابط کار وزارت کار درباره تعیین تکلیف افزایش 20هزار تومانی حق مسکن کارگران گفت: این مصوبه پس از تصویب در شورای عالی کار برای تأیید نهایی به هیات وزیران ارسال شده ولی تا کنون نتیجه‌ای مبنی بر تصویب نهایی حاصل نشده است.

سید حسن هفده‌تن ادامه داد: اگر افزایش 20هزار تومانی حق مسکن به تصویب نرسد، در قراردادهای سال 94 کارگران، حق مسکن مانند سال گذشته همان 20هزار تومان باقی خواهد ماند.

وی در پاسخ به این نکته که آیا احتمال تصویب شدن این رقم در دولت هست یا نه، گفت: احتمال تصویب نشدن هم وجود دارد.

https://naghdineh.ir/page/5550/
لینک مطلب :
چاپ print version