39 میلیون حق تقدم  افزایش سرمایه ولشرق استفاده نشد

لیزینگ ایران و شرق اطلاع رسانی کرد

39 میلیون حق تقدم افزایش سرمایه ولشرق استفاده نشد

نقدینه- شرکت لیزینگ ایران و شرق  نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شرکت لیزینگ ایران و شرق با نماد بورسی ولشرق، با توجه به مجوز افزایش سرمایه DPM-IOP-97A-106 روز دوم اسفندماه 97 در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 300,000,000,000 ریال به مبلغ 600,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده را ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده شرکت لیزینگ ایران و شرق، 71 میلیارد و 182 میلیون و 114 هزار و 931 ریال، هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده 342 میلیون و 510 هزار ریال، خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده   70 میلیارد و 839 میلیون و 604 هزار و 931 ریال،  تعداد حق تقدم های استفاده نشده 39 میلیون و 329 هزار و 399 عدد و مبلغ متعلق به هر حق تقدم 1.801 ریال اعلام شده است.


https://naghdineh.ir/page/49350/
لینک مطلب :
چاپ print version