برگزاری دهمین جلسه کمیته اجرایی  همایش لیزینگ و اقتصاد مقاومتی

برگزاری دهمین جلسه کمیته اجرایی همایش لیزینگ و اقتصاد مقاومتی

نقدینه-دهمین جلسه کمیته اجرایی همایش لیزینگ و اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در داین جلسه اعضا، تعیین گروه های زیرمجموعه کمیته اجرایی و اعضای آنها، بحث و بررسی درخصوص طراحی پوستر همایش ونیز بررسی شرایط جذب حامیان همایش را در دستور کار خود قرار دادند.

جراحی رییس جلسه با اشاره به مصوبات سومین جلسه کمیته علمی همایش گفت: پس از بررسی تمامی موارد مصوب درجلسات کمیته اجرایی در مورد عنوان و محورهای همایش ، نهایتا با استناد به مصوبات فوق و با نظر اکثریت اعضای کمیته علمی، عنوان لیزینگ و اقتصاد مقاومتی برگزیده شد و محورهای همایش نیز با اندکی تغییر، طبق مصوبات کمیته اجرایی، به تصویب کمیته علمی نیز رسید.
 سپس اعضا نظرات خود را در مورد چگونگی تعیین گروه های زیرمجموعه کمیته اجرایی بیان  کردند که درنهایت گروه ها و اعضای آنها مشخص شدند.

همچنین درخصوص زمان همایش باتوجه به اینکه همایش گذشته در تاریخ 26خردادماه برگزار شد، بنا را بر همان زمان گذاشتند ولی باتوجه به مدت زمانی محدود باقیمانده تا تاریخ فوق و به جهت رعایت فاصله زمانی مناسب از تاریخ ارسال فراخوان مقاله تا دریافت مقالات، اکثریت اعضا  (درصورت موافقت کمیته علمی و رئیس همایش ) برگزاری همایش در مردادماه سال 94 را تاریخ مناسب تری اعلام کردند.
در ادامه اعضا  نظرات خود را درخصوص چگونگی طراحی پوستر همایش و نیز جذب اسپانسر همایش، اعلام کردند و در نهایت با نظر اکثریت اعضا مقرر شد  به جهت سهولت در انجام امور، کمیته اجرایی خود به چهار گروه ذیل تقسیم شود.
·    گروه تدارکات و تشریفات: سمیرا مهدیان؛ سیدرسول صیدایی؛ فاطمه اکبری؛ سیدشهاب الدین پورعباس
·    گروه ­تبلیغات:عاطفه ساسانی ؛­ علیرضاگلستانی؛­ محمدرضا اسدی ؛­  علی شاکری؛­محمد نوربخش
·    گروه تامین مالی: سیدشهاب الدین پورعباس؛­ مهدی صابری؛سید رسولصیدایی؛­ عبدالناصرغفاریان؛­موسی الرضا موسی زاده؛­ علیرضا گلستانی؛­محمودرضا ستاورز
همچنین باتوجه به استعلام قیمت و عملکرد شرکت های تبلیغاتی، شرکت مناسب طراحی پوستر همایش بنا برنظر اعضا  انتخاب  و مقرر شد که در اسرع وقت طراحی پوستر همایش شروع شود و طرح اولیه به تایید کمیته اجرایی و کمیته علمی برسد.
بر اساس این گزارش، درخصوص نحوه قیمت­ گذاری آیتم ­های جذب اسپانسر همایش؛ گروه مالی طرح پیشنهادی و کارشناسی شده خود را درجلسه آتی ارائه دهد.
در عین حال در خصوص محل برگزاری همایش ، گروه تدارکات و تشریفات می باید پس از بررسی تمامی جوانب، پیشنهادات خود را به کمیته اجرایی ارائه دهد.
بر این اساس مقرر شد پس از آماده شدن طرح پوستر همایش، بلافاصله دبیر خانه همایش کار ارسال فراخوان مقاله را آغاز کند.

https://naghdineh.ir/page/4293/
لینک مطلب :
چاپ print version