برنامه جدی بانک مرکزی برای توسعه کارت های اعتباری در سال 94

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اعلام کرد:

برنامه جدی بانک مرکزی برای توسعه کارت های اعتباری در سال 94

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از حرکت جدی این بانک برای توسعه کارت های اعتباری خبرداد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ناصر حکیمی با بیان این نکته که، بانک مرکزی از سال های گذشته برنامه ای برای توسعه کارت های اعتباری داشته اما تاکنون به دلیل مشکلاتی میزان آن افزایش نیافته است، ادامه داد: بانک مرکزی برنامه هایی را برای توسعه کارت های اعتباری و ارائه تسهیلات خرد در قالب آن مد نظر قرارد داده است.
 وی افزود: قرار است کارت های اعتباری استانداردی که برای بانک ها و مردم از جذابیت لازم برخوردار باشد تهیه و به بازار ارائه شود.
حکیمی ، تغییر ذهنیت و ایجاد شرایط به منظور ورود کارت های اعتباری را ضروری دانست و گفت: این کارت ها تاکنون به دلیل نبود دانش مناسب و ذهنیت خاص در جامعه توسعه نیافته است.
وی با تاکید براینکه برخی مسائل شرعی درمورد استفاده از کارت های اعتباری مطرح است، اظهار داشت: کارت های اعتباری در دنیا در قالب های شرعی کار می کنند و مدل استاندارد آن تزاحمی با مسائل شرعی ندارد.
مدیرکل فنآوری اطلاعات بانک مرکزی ادامه داد: این درحالی است که مدلی را که ایران در سال های گذشته در خصوص کارت های اعتباری پیگیری کرده همراه با شبهه بوده و قرار است این مسائل برطرف شود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع کارت اعتباری قرص و شربت نیست، تغییر رویکرد و چالش کارت اعتباری را مساله ای مهم دانست و گفت: موضوع تهیه و توسعه کارت های اعتباری استاندارد در وهله نخست نیازمند ایجاد تغییر ذهنیت است.
حکیمی تصریح کرد: سیستم پرداخت محصولات بانکی معطوف به این امر است که به مردم خدمت زیادی ارائه نمی کند و در ازا پولی که دریافت می کند خدمات بانکی به نحو مناسب ارائه نمی کند.
به گفته وی، برخی معتقدند بانک ها پول را دریافت و تسهیلات را به دیگران پرداخت می کنند که این امر نگرش منفی را در میان مردم ایجاد کرده است.
حکیمی، با اشاره به نیاز دریافت تسهیلات و مشکلات پیش رو آن برای مردم، گفت: این امر باعث شد تا بانک مرکزی آسیب شناسی را در این بخش انجام دهد که چرا بانک ها سپرده خرد جذب کرده و تسهیلات کلان پرداخت می کنند در حالی که این امر در دنیا برعکس است.
مدیرکل فنآوری اطلاعات بانک مرکزی، با بیان اینکه، اعتبارات خرد و مصرفی در دنیا منحصر به کارت اعتباری نمی شود، اظهار داشت: کارت اعتباری در دسترس ترین محصولی است که در دنیا رواج دارد.
وی افزود: کارت اعتباری می تواند مشکل دریافت وام خرد را تا حدودی مرتفع و این در حالی است که در خصوص این کارت ها مشکل اساسی نداریم و تنها تنظیمات و اطلاع رسانی در خصوص ساز و کار آن مشکلاتی را ایجاد کرده است.
حکیمی با تاکید بر ارتقای هرچه بیشتر دانش بهره گیری از کارت اعتباری در کشور، گفت: هرچند هیات دولت در سال های 1386 مصوبه ای را برای افزایش کارت های اعتباری به میزان 40 درصد تصویب کرد و باید رقم این کارت ها به 80 تا 90 میلیون افزایش می یافت، اما تعداد این کارت ها در  شرایط کنونی حدود دو میلیون است.


 

https://naghdineh.ir/page/3011/
لینک مطلب :
چاپ print version