اعلام مهم‌ترین تخلفات نمایندگی‌های بیمه

از سوی معاون نظارتی بیمه مرکزی صورت گرفت:

اعلام مهم‌ترین تخلفات نمایندگی‌های بیمه

نقدینه- معاون نظارتی بیمه مرکزی با اشاره به بازدید کارشناسان نهاد ناظر بیمه ای از ۵۰۰دفتر نمایندگی شرکت های بیمه ای به منظور نظارت موثر و کارآمد بر فعالیت نمایندگان بیمه، گفت: بسیاری از این نمایندگی ها شرایط آیین نامه شماره ۷۵را رعایت نکرده اند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حبیب میرزایی افزود: حسب بررسی‌های میدانی و بازرسی کارشناسان بیمه مرکزی از بالغ بر۵۰۰دفتر نمایندگی شرکت‌های بیمه، مشاهده شد بسیاری از دفاتر نمایندگان فاقد استانداردهای لازم در شأن شرکت بیمه ذیربط بوده و موارد متعددی از عدم رعایت مفاد آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (شماره۷۵) و مقررات مربوطه در نحوه فعالیت نمایندگان وجود دارد.
معاون نظارتی بیمه مرکزی اشتراک دفاتر نمایندگی با سایر مشاغل و فقدان تابلو نمایندگی در محل فعالیت، واگذاری اختیار نمایندگی به اشخاص غیر واجد شرایط، فعالیت نمایندگان حقوقی بدون دارا بودن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بیمه‌ای واجد شرایط، نامشخص بودن محل فعالیت یا عدم فعالیت در آدرس رسمی اعلام شده، عدم ثبت اطلاعات کارکنان و بازاریابان در سامانه سنهاب، عدم تمدید پروانه نمایندگی در موعد مقرر، تاسیس دفاتر فرعی غیر مجاز از سوی برخی نمایندگان بیمه، استفاده از رمز عبور سایر نمایندگان سایر شرکت های بیمه، فعالیت در خارج از کشور یا قلمرو مجاز بدون اخذ مجوزهای لازم، واگذاری کد صدور نماینده به برخی کارگزاران بیمه، اعطای کد صدور فرعی بدون ضابطه به برخی نمایندگان بیمه از سوی برخی شرکت های بیمه، پرداخت هزینه خارج از آیین نامه کارمزد از سوی برخی شرکت های بیمه در قالب قراردادهای برون سپاری و ایجاد امکان صدور بیمه نامه برای برخی نمایندگان تعلیق شده از سوی شرکت بیمه را از مهم ترین تخلفات اعلام کرد.
میرزایی با اشاره به عدم نظارت مطلوب شرکت های بیمه بر فعالیت نمایندگان خود، گفت: باعنایت به مفاد ماده ۲۵آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (شماره ۷۵) "شرکت بیمه مسووول احراز و انطباق شرایط فعالیت نمایندگان خود با مقررات این آیین نامه است".
وی افزود: باید تدبیری اندیشیده شود که شرکت بیمه به طور مستمر بر نحوه فعالیت نمایندگان و استمرار تطابق فعالیت آنها با آیین نامه های مربوط نظارت مؤثر داشته و بازدیدهای میدانی از دفاتر نمایندگان را به نحو مقتضی انجام و در سوابق هریک از نمایندگان درج شود. همچنین ضروری است، برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری دوره های آموزشی‌ مستمر و کارآموزی برای نمایندگان ذیربط به منظور تبیین مقررات مربوطه در حین خدمت پیش‌بینی شود.
معاون نظارت بیمه مرکزی خاطر نشان کرد: بازرسان بیمه مرکزی در بازدیدهای نظارتی از شرکت‌های بیمه، نحوه اعمال نظارت بر نمایندگان ذیربط و کیفیت و کمیت بازدیدهای میدانی را مورد بررسی و پایش قرار داده و انجام بازدیدهای نظارتی و ارائه گزارش‌های مربوطه یکی از شاخص‌های مد نظر بیمه مرکزی برای موافقت با تعداد جذب نماینده جدید توسط شرکت‌های بیمه خواهد بود.
https://naghdineh.ir/page/29863/
لینک مطلب :
چاپ print version