صنعت بیمه یاور دولت و کارآفرینان

*حمیدرضا حاجی اشرفی

صنعت بیمه یاور دولت و کارآفرینان

کشور ما در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه و نیز سال اول فعالیت دولت دوازدهم تصمیم به اجرای دو برنامه کلیدی گرفته است.

۱-افزایش تولید ملی
۲-ایجاد اشتغال برای یک میلیون نفر در هرسال تا پایان برنامه ششم
حل این دو معضل, از سوی مقامات ارشد دولتی تحت عنوان ابر چالش پیش روی اقتصاد کشور نامبرده شده است .
برای تحقق این دو هدف به سرمایه گذاری کلان ,آموزش های تخصصی و حرفه ای متناسب با اقتضای شرایط ,
به خرد و همکاری گروهی ,
تسهیل و تسریع اعطا مجوزها و بهبود فضای کسب و کار و برداشتن کلیه موانع پیشرفت کارها از پیش پای کارآفرینان و پیاده سازی و پیروی از دانش ,,بازاریابی علمی,,در تولید کالاها و خدمات و بنگاههای اقتصادی کشور ...دارد .
اما درکنار همه اینها این دانش و خدمات مدیریت ,,ریسک و بیمه ,,است که میتواند کلید اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورمان در سالهای پیش رو باشد .
ناگفته پیداست که برای رسیدن به اهداف کلان ملی ,برای رسیدن به اهداف زیر سیستم های بخش های مختلف اقتصاد و نیز برای رسیدن تک تک ایرانیان و خانواده های ایرانی به آروزها و آمال خویش در زندگی و اهداف تعیین شده نیازمند شناخت عوامل منفی و بازدارنده هستند . در برخی از مواقع بابرنامه ریزی و پایش مستمر میتوان از شدت و تواتر اثر گذاری عوامل منفی بر روند عادی فعالیت ها و انحراف در رسیدن به اهداف سیاست گذاری شده کاست اما در برخی مواقع این امر امکانپذیر نیست و ضروریست که یک حامی ویک پشتیبان از تک تک افراد و هموطنان و موسسات ایرانی در صورت وقوع ریسک ها ,برای بقا و رسیدن به موفقیت یاری رساند.
امروزه صنعت بیمه در دنیا با یاری گرفتن از دانش و تجربه شرکت های ,,پایندان ,,در صدد حمایت های مطالعاتی و راهبردی از بنگاههای مختلف کارآفرینی و پروژه های اقتصادی در روابط تجاری داخلی و خارجی برآمده اند.
در واقع شرکت های ,,پایندان ,,در حدفاصل بیمه گذاران و موسسات مالی همچون بانک ها و بیمه ها بعنوان مغز متفکر کسب و کارها و پروژه های عمرانی ,هدایت و کنترل مدیریت امور فنی ,مالی ,بازاریابی وریسک ها را بعهده دارند.آنها نقش سازمان برنامه و بودجه را برای موسسات بخش خصوصی و بانکها و شرکت های بیمه ایفا میکنند.
دنیای صنعتی سالهاست از طریق چنین خدمات مشاوره ,,مخاطرات ,,مالی و غیر مالی را کاهش داده و بر سرعت رشد و توسعه همه جانبه افزوده اند.
در محور تمام این فعالیت ها ,,نقش صنعت بیمه ,,بی بدیل است.
صنعت بیمه با توانایی حمایت از اشخاص و سازمانها در کلیه رشته های شغلی و زوایای اجتماعی میتواند موتور محرکه برنامه ششم توسعه و حامی دولت و بخش خصوصی باشد به شرطی که شرایط تاسیس و فعالیت شرکت های ,,پایندان و استارتاپ ,,در کنار صنعت بیمه کشور بوجود آید و مقاومت های مبتنی بر حفظ روش های سنتی بیمه گری از بازار بیمه کشور از سوی همه اشخاص درون صنعت بیمه حذف گردد.
*کارشناس ریسک و بیمه,
https://naghdineh.ir/page/28938/
لینک مطلب :
چاپ print version