بررسی علل پویایی بیمه گری بازرگانی نسبت به بیمه گران اجتماعی

*حمید رضا حاجی اشرفی

بررسی علل پویایی بیمه گری بازرگانی نسبت به بیمه گران اجتماعی

به لحاظ تاریخی بیمه گری بازرگانی در سطح دنیا مقدم تر از بیمه گری اجتماعی بوده و در تاریخچه بیمه گری در ایران نیز نشان میدهد که ابتدا بیمه های بازرگانی خارجی در زمان ناصرالدین شاه قاجار وارد ایران شده اند و سپس درسال۱۳۱۴اولین شرکت بیمه ایرانی بازرگانی رسما وارد بازار بیمه شده و پس ازچندین سال که شرکت بیمه ایران در حوزه تامین پوشش های بیمه اموال -درمان -مستمری بازنشستگی منحصرا فعالیت میکرده, سازمانهای بیمه گر درمان همگانی و نیز صندوق های بیمه بازنشستگان کارگری و کارمندان دولت بنا به دلایل کاملا علمی و منطقی تاسیس و شروع به فعالیت مینمایند.

مطالعه سیر تحول بیمه گری در دنیا و ایران نشان میدهد که برخی از الزامات و ضرورت های اقتصادی و اجتماعی موجب شده تا کارشناسان حوزه های بیمه گری و اساتید اقتصادی برای مبارزه با فقر و توزیع متقارن فرصت ها و حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل ریسک های مختلف به ناچار مجبور به تفکیک وظایف و جدا سازی نوع و سطح خدمات بیمه گران اجتماعی و بازرگانی برای تامین خدمات مناسب و متناسب با ماموریت های جداگانه حمایتی به افراد در جوامع شده اند.مطالعه خط روند جدا شدن مسیر خدمات دهی بیمه های اجتماعی و درمانی پایه از بیمه های بازرگانی در کشورمان به وضوح تفاوتهای اساسی روش ها و اهداف بیمه گران را نشان میدهد . مطالعه دقیق وآشنایی با تفاوتهای اساسی بین این دو سیستم بیمه ای ,کارکردها و نقش بسیار با اهمیت آنها را درکشورمان و در پیشرفت جوامع انسانی و توسعه کشورهارا نشان میدهد.
در همان سالهایی که کشورهای توسعه یافته درصنعت بیمه های بازرگانی دست به اصلاحات بنیادین به منظور مشارکت هرچه بیشتر در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع خویش زدند و همگام باشرایط پر تحول اقتصادی در دنیا ,خصوصی سازی و حذف نظارت تعرفه ای از بازار بیمه و پایان دادن به انحصار دولتی در بیمه های بازرگانی را بنا به اقتضای تاریخی نمودند ,مقارن با وقوع انقلاب اسلامی در کشورمان بود که شورای محترم انقلاب بنا به صلاحدید اقدام به ملی نمودن سیستم های کلان مالی در کشور به منظور اصلاح ساختاراقتصادی نمود و در همین راستا کلیه شرکت های بیمه خصوصی فعال در قبل از انقلاب اسلامی در ایران ملی و صنعت بیمه کشورمان در قالب ساختار یک نهاد ناظر و چهار شرکت بیمه دولتی با سرمایه و مدیریت انحصاری دولت قریب ۲۴سال فعالیت نمودند.
دقیقا در شرایطی که شرکت های بیمه در کشورهای صنعتی به منظور توانمند سازی و چالاکی بیمه های بازرگانی اقدام به اصلاح ساختار-تغییر مقررات و رویکردهای فنی و حقوقی نمودند وبا حذف انحصار دولت از بازار بیمه دست به تحول بنیادین زدند, در ایران ما در بازار بیمه راه برعکس را رفته ایم .اما سرانجام خوشبختانه این نقصان بزرگ با همت و تلاش مجدانه بیمه مرکزی ایران در پی دستور مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح وتجدید نظر در بندهای ذیل اصل چهل و چهار قانون اساسی این اشکال ریشه ای در صنعت بیمه نیز مرتفع گردیده است.اما متاسفانه علی رغم این تحول بزرگ کارنیمه تمام است!!!!! ,پس از ورود مجددبیمه های خصوصی به بازار بیمه کشورمان مشکل صنعت بیمه که نیاز به اصلاح ساختار و رویکرد است همچنان بقوت خود باقیست.!!!تا این اشکالات برطرف نگرددند,بیمه های بازرگانی قادر به چالاک شدن و توانمندی حداکثری جهت خدمات دهی به مردم شریف کشورمان وهمگامی کامل در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و برنامه چشم انداز و ششم توسعه نخواهند بود.
یکی از تفاوتهای مهم و اساسی بیمه گران بازرگانی توانایی ذاتی این سیستم بیمه گری در اصلاح ساختار و تغییر مقررات و روش های بیمه گری همراه با تنوع سازی محصولات با توجه به شرایط روز در زمانهای مختلف است که موجب پویایی این صنعت میشود و بیمه گران اجتماعی بدلایل ماهیت وظایف و محدودیت های ذاتی از این قاعده ذاتا مستثنی هستند .!!!!!!
صنعت بیمه کشورمان تا چه اندازه از توانمندی پویایی ذاتی خود نسبت به بیمه گران اجتماعی از سال ۱۳۸۲تا کنون بهره برداری نموده است؟؟؟؟
*کارشناس ریسک و بیمه
https://naghdineh.ir/page/27736/
لینک مطلب :
چاپ print version