نحوه محاسبه نرخ سود سپرده ها مشخص شد

در بخشنامه ای به بانک ها

نحوه محاسبه نرخ سود سپرده ها مشخص شد

نقدینه - بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه نحوه محاسبه نرخ سود سپرده‌ها را تعیین کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،  بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری با تاکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها به توافقات انجام شده برای نرخ سود سپرده، اعلام کرد: محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی، باید بر مبنای حداقل مانده در هر روز و در پایان هر ماه مطابق بخشنامه شماره مب/674 مورخ 5 شهریور 1381 این بانک انجام شود.
در این بخشنامه آمده است: احترامًا، پیرو بخشنامه شماره 260243/ 93 مورخ 29 آذر 1393 موضوع اعلام نرخ های جدید سود سپرده های بانکی که در پی توافق حاصل در نشست مورخ 19 آذر 1393 مدیران عامل محترم بانک ها، تنظیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید و متعاقبًا طرح برخی پرسش‌ها در خصوص نحوه محاسبه سود سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی، ضمن تأکید دوباره بر لزوم پایبندی و التزام بانک‌ها به توافقات و تفاهمات صورت گرفته، به استحضار می‌رساند؛ محاسبه سود سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی، باید بر مبنای حداقل مانده در هر روز و در پایان هر ماه مطابق بخشنامه شماره مب/674 مورخ 5 شهریور 1381 این بانک انجام شود.
به گزارش فارس، بخشنامه 5 شهریور بانک مرکزی به شرح زیر است:
الف: سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت بر مبنای کمترین مانده در هر روز (با رعایت شرط حداقل مانده برای دریافت سود) محاسبه و در پایان ماه پرداخت شود. چنانچه دارنده حسابی نسبت به انسداد آن اقدام نماید، در این صورت در تاریخ انسداد حساب، سود قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.
ب: در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت، چنانچه دارنده حسابی قبل از انقضای قرارداد، نسبت به انسداد آن اقدام نماید، سود متعلقه بر مبنای تعداد کل روزهای سپرده‌گذاری محاسبه و پرداخت شود.
ج: شرط تعیین شده در ماده ٨ دستورالعمل اجرایی قبول سپرده در مورد حداقل مدت لازم برای اینکه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشمول دریافت سود گردد برای بار اول ٣٠ روز در نظر گرفته شود.
د: بانک‌ها موظف‌اند از ابتدای مهر ماه سال ١٣٨١ مقررات فوق را به اجرا بگذارند.
 

https://naghdineh.ir/page/2630/
لینک مطلب :
چاپ print version