نقش بی بدیلی بانک صنعت و معدن در تأمین مالی طرحهای بزرگ

رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن:

نقش بی بدیلی بانک صنعت و معدن در تأمین مالی طرحهای بزرگ

نقدینه- رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانك صنعت و معدن گفت : اين بانك طي ٤ سال گذشته نقش بي بديلي در اعطاي تسهيلات براي اجراي طرحهاي بزرگ و عمدتاً زيرساختي كشور داشته و تامين ١ ميليارد و ٨٠٠ ميليون دلاري قطار سريع السير تهران – قم –اصفهان ، تامين مالي برقي سازي قطار تهران- مشهد و تجهيز و نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي از اين اقدامات است.

به گزارش پايگاه خبری نقدینه، اميد محمدرحيم نيا كه در كنفرانس سال جاري صنعت هوانوردي ايران سخن مي گفت با اشاره به بازار مستعد صنعت هوا و فضاي كشور پيش بيني كرد طي ٥ سال آينده ، حداقل مبلغي بالغ بر ٢٠ ميليارد يورو جهت تأمين مالي صنعت هوانوردي كشور مورد نياز باشد.
وي در ادامه ضمن اشاره به ماهيت منابع مالي بانك صنعت و معدن ، در زمينه محدوديتهاي اصلي در مسير دسترسي به آنها و نيز بررسي انواع ريسكهاي اين مسير پرچالش همچون ريسكهاي سياسي ، حقوقي ، شهرت ، بازار ، نرخ گذاري ، فضاي رقابتي ، فناوري ، سرمايه انساني و اقتصادي بخش ديگر سخن گفت.
رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانك صنعت و معدن با اشاره به انواع روشها و مدلهاي قابل استفاده در تأمين مالي طرحهاي مرتبط با صنعت هوا و فضا با توجه به بدهي بسيار اندك خارجي دولت و امكان استقراض از ساير كشورها در راستاي تأمين مالي طرحهاي زير ساختي و نيز با تأكيد بر انجام كليه تراكنشهاي بين المللي بر مبناي ارز يورو ، حركت به سمت نظام تك نرخي ارزي در كشور را مناسب توصيف كرد.
محمد رحيم نيا در خاتمه ايجاد رابطه مناسب و استفاده بهينه از خدمات بيمه هاي ضمانت صادرات كشور هاي پيشرفته در دوران پسا برجام، اهتمام در راستاي تطبيق با قوانين و استانداردهاي بين اللي بخصوص در صنعت بانكداري ، همراهي سازنده با FATF ، فضاي همكاري اين بانك با بانكها ، مؤسسات مالي و صندوق هاي سرمايه گاري بين المللي را از اقدامات لازم در همين زمينه دانست.
گفتني است سخنراني ياد شده تحت عنوان چالشهاي پيش رو در زمينه تأمين مالي طرحهاي مرتبط با صنايع هوايي ، در كنفرانسي ٢ روزه كه در محل هتل Novotel-Ibis برگزار شد براي مخاطبيني شامل دست اندركاران سازمان ملي هوا و فضاي كشور ، صنعت هوانوردي ، صنعت توريسم و در بعد بين الملل نمايندگان شركتهاي مختلف هواپيمايي ، شركتهاي توليد و توزيع كننده قطعات هواپيما ، اساتيد برجسته دانشگاه به ويژه با تخصص در زمينه حقوق هوايي ارائه شد.
https://naghdineh.ir/page/25017/
لینک مطلب :
چاپ print version