2 شرکت بیمه فاقد توانگری مالی برای ایفای تعهدات شناخته شدند

با اعلام آمار بیمه مرکزی

2 شرکت بیمه فاقد توانگری مالی برای ایفای تعهدات شناخته شدند

نقدینه- آخرین وضعیت توانگری مالی موسسات بیمه در شورای عالی ­بیمه مطرح و سطح توانگری مالی شرکت های بیمه از سوی بیمه مرکزی منتشر شد که بر این اساس دو شرکت بیمه با قرار گرفتن در سطح 5 فاقد توانگری مالی برای ایفای تعهدات معرفی شدند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه و بر اساس اعلام بیمه مرکزی، شركت هاي بيمه در اجراي مقررات مصوب شوراي عالي بيمه (آيين‌نامه شماره ۶۹) موظفند توانگري مالي خود را پس از تصويب صورت هاي مالي سالانه در مجمع عمومي، محاسبه و همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانوني به بيمه مركزي ارسال كنند.

در همين راستا اداره كل نظارت مالي پس از بررسي و كنترل محاسبات، نسبت توانگري هر يك از شركت هاي بيمه را به شرح زير براي اطلاع عموم ذينفعان اعلام كرد.
بر اساس اين گزارش، تعداد ۱۶ شركت بيمه در سطح يك توانگري و وضعيت مطلوب قرار دارند و نسبت توانگري سطح يك برابر۱۰۰ درصد و بيشتر است. اين شركت­ ها براي ايفاي تعهدات خود در مقابل بيمه­گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانايي كافي برخوردارند.

از بين شركت هاي بيمه كشور، تعداد ۴ شركت بيمه در سطح دو توانگري قرار دارند. نسبت توانگري مالي سطح دو، بيش از ۷۰ درصد و كمتر از ۱۰۰ درصد است. مطابق شاخص هاي تعريف شده سطح دو توانگري به اين معناست كه شركت­ هاي بيمه توانايي ايفاي تعهدات خود را دارند ولي بايد براي رسيدن به شرايط مطلوب، وضعيت مالي خود را ترميم و تقويت كنند.
برابر برنامه ريزي صورت گرفته، بيمه مركزي از شركت هاي مذكور درخواست ارائه برنامه ترميم وضعيت مالي كرده و پس از بررسي و تاييد، براي اجرا به شركت هاي مشمول ابلاغ مي­شود.
بر اساس اين گزارش، دو شركت بيمه نيز در سطح سه توانگري(بين ۵۰ تا ۷۰ درصد) قرار دارند. برابر مقررات موجود، شركت­ هاي بيمه كه در سطح سه قرار مي ­گيرند موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترميم وضعيت مالي دو ساله به تفكيك هر سال، برنامه افزايش سرمايه براي ۲ سال آتي را نيز ارايه كنند. اين برنامه­ ها بايد به گونه ­اي باشد كه در آن چگونگي ارتقای سطح توانگري ظرف دو سال آينده را به روشني نشان دهد.

بنابراين گزارش، تعداد ۲ شركت بيمه در سطح پنج قرار گرفته‌اند كه نسبت توانگري مالي كمتر از ۱۰ درصد آنها در سطح پنج قرار مي گيرد. مطابق آيين نامه موجود شركت هاي بيمه كه در سطح ۵ قرار مي­ گيرند، بدون توانگري مالي براي ايفاي تعهدات بوده و بسته به شرايط آنها با محدوديت فعاليت در يك يا چند رشته روبه ­رو خواهند شد.
بر اساس این گزارش، موسسات بيمه سطح چهار توانگري داراي نسبت بين ده تا پنجاه درصد است كه در سال جاري هيچ يك از شركت هاي بيمه در اين رده بندي قرار نگرفته اند.
در راستاي اجراي آيين نامه توانگري مالي، بيمه مركزي به عموم هموطنان و بيمه­ گذاران توصيه مي كند به سطح توانگري مالي شركت­هاي بيمه كه از سوی بيمه مركزي تائيد و اطلاع رساني شده به عنوان معيار اصلي انتخاب بيمه­ گر خود توجه كرده و در عين حال از توجه به سابقه فعاليت و گستره خدمات هر شركت بيمه و نحوه رسيدگي و پرداخت خسارت در شركت هاي بيمه غفلت نكنند.

نسبت و سطوح توانگري مالي شركت‌هاي بيمه در سال هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳

مجوز فعاليت

شركت بيمه *

نسبت توانگري مالي سال ۹۲

نسبت توانگري مالي سال ۹۳

سطح توانگري

سال ۹۳

 
 
 

سرزمين اصلي

ايران

۱۱۹

۸۲

۲

 

آسيا

۱۰۴

۹۰

۲

 

البرز

۱۴۳

۱۰۱

۱

 

دانا

۱۱۱

۱۰۲

۱

 

معلم

۴۰

۱۰۱

۱

 

پارسيان

۹۲

۱۰۲

۱

 

ملت

۲۴۱

۲۰۴

۱

 

رازي

۹۴

۱۶۶

۱

 

سامان

۱۱۴

۱۱۳

۱

 

پاسارگاد

۱۱۳

۱۰۵

۱

 

كارآفرين

۱۳۰

۱۰۳

۱

 

سينا

۱۵۹

۹۱

۲

 

آرمان

۸۱۳

۲۶۷

۱

 

ما

۴۴۷

۴۵۲

۱

 

نوين

۷۱

۹۱

۲

 

ميهن

۱۱۸

۵۶

۳

 

كوثر**

۹۲

۶۳

۳

 

اتكايي ايرانيان

۱۲۸۸

۸۴۰

۱

 

توسعه

۳۵

۵

۵

 

دي***

۴۲

۷۴-

۵

 

مناطق آزاد

حافظ

۱۹۳

۱۴۱

۱

 

اميد

۴۹۲

۲۳۵

۱

 

ايران معين

۵۲۰

۵۸۶

۱

 
 

اتكايي امين

۱۵۰۹

۱۵۱۶

۱

 
 


* سطوح توانگري سال هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بر اساس ارقام صورت هاي مالي حسابرسي شدة سال هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شركت هاي بيمه محاسبه شده است.

** شركت بيمه كوثر در سال ۱۳۹۳ افزايش سرمايه را عملي نموده است و در صورت ثبت رسمي افزايش سرمايه، توانگري آن بهبود خواهد يافت.

*** نسبت توانگري مالي شركت بيمه دي از سوی بيمه مركزي محاسبه و اين شركت موظف شده است در سال ۱۳۹۳ افزايش سرمايه را عملي کند. افزايش سرمايه اين شركت در مرحله پذيره نويسي قرار دارد.

 سطح توانگري مالي شركت‌هاي بيمه كه كمتر از سه سال سابقه فعاليت بيمه ­اي دارند در اين جدول درج نشده است.

https://naghdineh.ir/page/2401/
لینک مطلب :
چاپ print version