درآمد جدید لیزینگ خودرو غدیر پیش بینی شد

گزارش نقدینه از شرکت های بورسی

درآمد جدید لیزینگ خودرو غدیر پیش بینی شد

نقدینه- شرکت لیزینگ خودرو غدیر درآمد سهام برای سال مالی منتهی به 30 آذر 96 را پیش بینی کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، درآمد هر سهم شرکت لیزینگ خودرو غدیر برای سال مالی منتهی به 30 آذر 96 با 530 میلیارد ریال سرمایه را مبلغ 119 ریال پیش بینی کرد. این شرکت که برای هر سهم در سال مالی 95 درآمد 69 ریالی پیش بینی کرده بود، در پایان این سال مالی با تحقق 67 ریال از این درآمد بودجه را حدود 98 درصد پوشش داد.

گفتنی است درآمد حاصل از عملیات لیزینگ این شرکت برای سال مالی 96 مبلغ ۲۶ هزار و ۶۴۴ میلیارد ریال پیش بینی شده و سود قابل تخصیص شرکت مبلغ ۱۴۸ میلیارد و۸۰۳ میلیون ریال اعلام شده است.

همچنین سود انباشته شرکت برای پایان سال مالی منتهی به 30 آذر 96 مبلغ ۱۰۳ میلیارد و ۸۰۳ میلیون ریال پیش بینی شده و آخرین قیمت هر سهم این شرکت مبلغ 1143 ریال به ثبت رسیده و نسبت قیمت به درآمد هر سهم آن 16.57 است. گفتنی است شرکت ایران خودرودیزل با در اختیار داشتن 52 درصد سهام این شرکت بزرگترین و اصلی ترین سهامدار این شرکت است.

https://naghdineh.ir/page/23269/
لینک مطلب :
چاپ print version