جزییات ابلاغیه ۲۳ ماده‌ای بانک مرکزی در مورد نحوه صدور اجاره‌نامه عملیات ارزی

جزییات ابلاغیه ۲۳ ماده‌ای بانک مرکزی در مورد نحوه صدور اجاره‌نامه عملیات ارزی

نقدینه- بانک مرکزی دستورالعمل جدید نحوه صدور اجاره‌نامه عملیات ارزی موسسات اعتباری را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران – ونزوئلا، دستورالعمل نحوه صدور اجاره نامه عملیات ارزی موسسات اعتباری را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احتراما، بدینوسیله به استحضار می‌رساند به استناد تبصره ذیل ماده ۶۶آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳,۱۰.۲۸هیات محترم وزیران و با هدف روزآمد نمودن و متناسب و هماهنگ ساختن ضوابط و مقررات ناظر بر نحوه و شرایط صدور مجوز انجام عملیات ارزی برای بانک ها اعم از دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی با اقتضائات و شرایط جدید، ‌دستورالعمل نحوه صدور اجاره نامه عملیات ارزی موسسات اعتباری در بیست و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۵.۰۸.۲۳کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت که مزید استحضار نسخه‌ای از آن به پیوست ایفاد می‌گردد.
در پایان ضمت اعلام اینکه از تاریخ ابلاغ بخشنامه، ضوابط ناظر بر نحوه اخذ مجوزهای عملیات ارزی بانک‌های غیردولتی موضوع بخشنامه شماره مب,۱۰۹۶مورخ ۱۳۹۰.۱۰.۱۲منسوخ می‌شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حُسن اجرای آن نظارت گردد.
این دستورالعمل به امضای مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی،‌ عبدالمهدی ارجمندنژاد و حمیدرضا غنی آبادی رسیده است. منبع: ایبِنا
https://naghdineh.ir/page/22230/
لینک مطلب :
چاپ print version