تغییر سقف مبلغ حواله پایا در بانک ملت

500.000.000 ریال شد

تغییر سقف مبلغ حواله پایا در بانک ملت

نقدینه- سقف صدور دستور حواله پرداخت بین بانکی پایا در بانک ملت تغییر پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، پیرو نامه اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در زمینه تغییر سقف مبلغ صدور دستور پرداخت پایا، دستور العمل اجرایی این دستور پرداخت ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش، از این پس سقف مبلغ صدور دستور پرداخت پایا در بانک ملت تا ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

https://naghdineh.ir/page/2214/
لینک مطلب :
چاپ print version