درآمد سهام لیزینگ صنعت و معدن برای سال 96 پیش بینی شد

گزارش نقدینه از شرکت های بورسی

درآمد سهام لیزینگ صنعت و معدن برای سال 96 پیش بینی شد

نقدینه- شرکت لیزینگ صنعت و معدن درآمد سهام برای سال مالی منتهی به 30 آذر 96 را مبلغ 264 ریال پیش بینی کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شرکت لیزینگ صنعت و معدن که با 2 هزار میلیارد ریال سرمایه فعالیت می کند،‌ برای هر سهم در سال مالی 96 درآمد 264 ریالی پیش بینی کرد. درآمد سهام این شرکت برای سال مالی گذشته مبلغ 302 ریال اعلام شده بود.

گفتنی است این شرکت در عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 شهریور 95 با تحقق 231 ریال از درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 30 آذر 95 بودجه را 77 درصد پوشش داد.

همچنین درآمد حاصل از عملیات لیزینگ این شرکت برای سال مالی 96 مبلغ 425 میلیارد و 226 میلیون ریال پیش بینی شده و شرکت این رقم را برای سال مالی 95 مبلغ 425 میلیارد و 72 میلیون ریال اعلام کرده بود که این قضیه نشان می دهد که درآمد حاصل از عملیات لیزینگ این شرکت در سال آینده نسبت به سال جاری تغییری نداشته است.

 درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای این شرکت هم برای سال 96 مبلغ 177 میلیارد و 712 میلیون ریال پیش بینی شده و طبق اعلام شرکت، افزايش درآمد حاصل از سرمايه گذاري ناشي از تقسيم سود 70 درصدي شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند و همچنين ناشي از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده افزايش سرمايه شرکت مذکور است.

این شرکت اعلام کرد که افزايش سرمايه گذاري در شرکت‌هاي خارج از بورس در فرم صورت وضعيت پورتفوي سهام  شرکت‌هاي خارج از بورس عمدتا ناشي از فروش حق تقدم‌هاي استفاده نشده افزايش سرمايه شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند است.

بنابراین گزارش  سود خالص شرکت هم مبلغ سود خالص پس از کسر مالیات هم مبلغ 528 میلیارد و 461 میلیون ریال اعلام شده و آخرین قیمت هر سهم شرکت مبلغ 1711 ریال به ثبت رسیده و نسبت قیمت به درآمد هر سهم شرکت 5.67 است.

 

https://naghdineh.ir/page/21294/
لینک مطلب :
چاپ print version