بهمن لیزینگ اعضاء جدید هیات مدیره را انتخاب کرد

گزارش نقدینه از شرکت‌های بورسی

بهمن لیزینگ اعضاء جدید هیات مدیره را انتخاب کرد

نقدینه- شرکت 800 میلیاردریالی بهمن لیزینگ در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خود اعضاء جدید هیات مدیره را انتخاب کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت بهمن لیزینگ (سهامي‌عام) در تاريخ 07/07/95 تشکیل شد و در این جلسه اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. این اعضا شامل شرکت گروه بهمن، شرکت مزدا یدک، شرکت شاسی ساز ایران، شرکت بازرگانی عصر بهمن و شرکت بازرگانی سروش بهمن می شود.

این شرکت که در زمینه لیزینگ فعالیت می کند، برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 95 برای هر سهم درآمد 373 ریالی پیش بینی کرد و در عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 95 با رسیدن به 71 ریال از این درآمد بودجه را 19 درصد پوشش داد.

بنابراین گزارش شرکت آخرین قیمت هر سهم این شرکت مبلغ 1855 ریال به ثبت رسیده و نسبت قیمت به درآمد هر سهم این شرکت 4.97 است.

https://naghdineh.ir/page/19548/
لینک مطلب :
چاپ print version