افزایش سرمایه 88 درصدی لیزینگ رایان سایپا رای آورد

گزارش نقدینه از شرکت های بورسی

افزایش سرمایه 88 درصدی لیزینگ رایان سایپا رای آورد

نقدینه- شرکت لیزینگ رایان سایپا افزایش سرمایه 88 درصدی خود را به تصویب مجمع رساند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت لیزینگ رایان سایپا روز شنبه 20 شهریور ماه با حضور 64 درصد سهامداران برگزار شد و در این جلسه با افزایش سرمایه 88 درصدی به میزان 2 هزار و 120 میلیارد ریال موافقت شد.

گفتنی است سرمایه این شرکت 2 هزار و 400 میلیارد ریال بوده و قرار است 2 هزار و 120 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش خواهد یافت و شرکت اعلام کرد که با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به   30 اسفند 95 شرکت، افزایش سرمایه در نظر گرفته شده تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید. 

بنابراین گزارش در جلسه مجمع شرکت با اکثريت بيش از دو سوم آراء حاضرين به هيات مديره مجوز داد تا نسبت به واگذاري پاره سهام غير قابل تخصيص به سهامداران ( در صورت وجود) اقدام کند و وجوه حاصله را پس از کسر هزينه هاي مربوطه ، به بستانکاري حساب سهامداران مذکو ر منظور کند.

این شرکت برای هر سهم در سال مالی منتهی به 29 اسفند 95 درآمد 542 ریالی پیش بینی کرد و با تحقق 230 ریال از این درآمد بودجه را 43 درصد پوشش داد. ضمن این که برای سال مالی 94 برای هر سهم درآمد 554 ریالی محقق شده است. گفتنی است آخرین قیمت ثبت شده هر سهم این شرکت 2813 ریال اعلام شده و نسبت قیمت به درآمد هر سهم این شرکت 5.19 است.

https://naghdineh.ir/page/19235/
لینک مطلب :
چاپ print version