مجمع در مورد افزایش سرمایه لیزینگ رایان سایپا تصمیم می گیرد

گزارش نقدینه از شرکت های بورسی

مجمع در مورد افزایش سرمایه لیزینگ رایان سایپا تصمیم می گیرد

نقدینه- شرکت لیزینگ رایان سایپا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده خود موضوع افزایش سرمایه را مورد بررسی و تصویب قرار می دهد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، لیزینگ رایان سایپا که در سال مالی منتهی به 39 اسفند 95 برای هر سهم درآمد 542 ریالی پیش بینی کرده و در مدت 3 ماه اول سال جاری موفق به کسب درآمد 230 ریال از این درآمد شده و بودجه را 43 درصد پوشش داده است، قرار است موضوع افزایش سرمایه را روز 20 شهریور ماه در مجمع عمومی فوق العاده خود مطرح کند.

گفتنی است جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14 روز شنبه 20 شهریور 95 درمحل سالن رمضان واقع در شرکت پارس خودرو کيلومتر 9 جاده مخصوص برگزار می شود.

بنابراین گزارش سرمایه شرکت در حاضر مبلغ 2 هزار و 400 میلیارد ریال است و آخرین قیمت هر سهم شرکت مبلغ 2905 ریال بوده و نسبت قیمت به درآمد هر سهم شرکت 5.36 است.

https://naghdineh.ir/page/18803/
لینک مطلب :
چاپ print version