خدمات الکترونیک بانک شهر نقطه تمایز با سایر بانک‌ها

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی بیان کرد:

خدمات الکترونیک بانک شهر نقطه تمایز با سایر بانک‌ها

نقدینه-معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی گفت: بانک شهر در برخی حوزه‌ها مانند ایجاد پیشخوان‌های شبانه‌روزی شهرنت نوآوری داشته که این مزیتی برای این بانک، به شمار می‌آید.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، داوود دانش‌جعفری با اشاره به نقش بانک‌ها در اقتصاد شهری و با تاکید بر این‌ که بانک‌ها یکی از مراکز مهم در تامین مالی پروژه‌های اقتصادی هستند، گفت: بانک شهر به دلیل ماهیتی که دارد و این ‌که سهام‌داران آن شهرداری‌ها هستند توانسته است نقش خود را در تامین مالی پروژه‌ها به خوبی ایفا کند. وی با بیان این ‌که ممکن است روند تامین مالی از سوی بانک‌های تجاری برای تامین منابع پروژه‌های اقتصاد شهری به دلیل دریافت وثیقه، طولانی و سخت باشد، گفت: با این نگاه، شاید در بانک شهر جاذبه برای حل مشکلات شهری بیشتر باشد. این کارشناس اقتصادی در ادامه، احیای بافت‌های فرسوده و شناسایی نیاز این مناطق را در تحرک‌بخشی آنها موثر دانست و خاطرنشان کرد: احیای بافت فرسوده نیازمند سرمایه‌گذاری است که بانک شهر می‌تواند با تامین مالی پروژه‌های مورد نیاز در بافت‌های فرسوده در اقتصاد این مناطق تحرک ایجاد کرده و موثر واقع شود. معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در ادامه با اشاره به تفاوت بانک شهر با سایر بانک‌ها در نحوه خدمات‌رسانی، گفت: بانک شهر در برخی‌ها حوزه‌ها مانند ایجاد پیشخوان‌های شبانه‌روزی شهرنت، نوآوری داشته که سایر بانک‌ها به آن ورود نکردند.

https://naghdineh.ir/page/17384/
لینک مطلب :
چاپ print version