تعیین میزان سهم علی‌الحساب شرکت‌های بیمه  براساس پورتفوی بیمه شخص ثالث

از سوی شورای عالی بیمه صورت گرفت

تعیین میزان سهم علی‌الحساب شرکت‌های بیمه براساس پورتفوی بیمه شخص ثالث

نقدینه-شوراي‌عالي بيمه در اجراي بند «الف» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور، ميزان سهم علي‌الحساب هريك از شركت‌هاي بيمه را براساس پورتفوي بيمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۴ را تعيين كرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،  شوراي‌عالي بيمه در اجراي بند «الف» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور، ميزان سهم علي‌الحساب هريك از شركت‌هاي بيمه از مبلغ ۲۵۰۰ ميليارد ريال بابت عوارض نيروي انتظامي، براساس پرتفوي بيمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۴ را تعيين كرد.

هر يك از شركت‌هاي بيمه مكلف شدند سهم تعيين شده رادر پايان هر هفته به حساب خزانه كل كشور واريز کنند.
https://naghdineh.ir/page/17207/
لینک مطلب :
چاپ print version