29خرداد 1395نقطه عطفی در تاریخ صنعت بیمه های بازرگانی در ایران

حاجی اشرفی

29خرداد 1395نقطه عطفی در تاریخ صنعت بیمه های بازرگانی در ایران

از روز 29 خرداد سال جاری پس از چهل وهشت سال از تصویب اولین قانون بیمه مسولیت شخص ثالث خودرو و پس از گذشت هفت سال از قانون آزمایشی اصلاح قانون شخص سال یکبار دیگر صنعت بیمه دارای قانونی مصوب برای مدیریت حوادث رانندگی و اداره پرتفوی بیمه  شخص ثالث گردید . این قانون با یک نگرش اجتماعی و حمایت همه جانبه از افراد جامعه در قبال ریسک حوادث رانندگی تصویب و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

صرفنظراز تحلیل نتایج اجرایی بسیار مثبت این قانون برای مساعدت آحاد مردم در قبال ریسک حوادث رانندگی و حمایت از نهاد خانواده ازسوی دیگراثرات  ژرف و بنیادینی که اجرای این قانون بر تغییر رویه های بیمه گری درصنعت بیمه کشورمان و سایر رشته های بیمه خواهد گذارد از هم اکنون قابل پیش بینی است.در واقع در بزنگاهی که ضرورت طراحی محصولات جدید ,تغییرات در روش های خدمات دهی به بیمه گذاران و ایجاد مطلوبیت در نزد آنان به منظور پیاده سازی اصل مشتری مداری به شدت احساس میگردید و شرکت های بیمه بازرگانی به واسطه جریان ورود رودخانه جاری و مستمر حق بیمه قابل جذب آسان رشته ثالث اجباری خودرو در سایه امن این پرتفوی همچنان به روند مدیریت سنتی ادامه میدادند و انگیزه ای برای تغییر این روش نداشتند ,اینک توفیق اجباری که حاصل فشار اجتماعی و نگرش مترقیانه دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بوده منجر به تغییرات اجباری ریشه ای در رویکرد مدیریتی و تحلیل های فنی و مبانی حقوقی تبادلات بیمه های بازرگانی خواهد شد .اگر بیمه مرکزی ایران و سایر نهادهای ناظرتعیین شده در قانون بر اجرای دقیق مفاد این قانون جدید و خصوصا جلو گیری از دامپینگ در این رشته جدیت داشته و هیچ مماشاتی نداشته باشند رقابت حرفه ای با خدمات دهی مناسب لاجرم بین شرکت های بخش خصوصی با بخش دولتی آغاز خواهد شد و دامنه این رقابت به سایر رشته های دیگر کشیده میشود .صحنه بیمه گری به سوی حرفه ای شدن و مشتری سالاری کشیده خواهد شد و در بخش مدیران سنتی بازار بیمه زمان اتمام خواب زمستانی فراخواهد رسید .یکبار دیگر الزامات برون سیستمی که حاصل فشار تقاضا و تغییر الگو های بیمه گذاران است منشا تحولات ارزشمند و بنیادین در یکی از سه ضلع اصلی اقتصاد کشور خواهد گردید .نتایج مثبت حاصل از پیامدهای اجرایی قانون جدید ثالث بر مشاغل نمایندگی ,کارگزاری و ارزیابی خسارت بیمه مرکزی نیز تاثیر گذار خواهد شد .در واقع بررسی و تحلیل جامع بر این اتفاق مبارک که با آغاز ممانعت از دامپینگ و کسب درآمد آسان و آماده خوری ناشی از کسب حق بیمه کلان و راحت ,عیار لیاقت مدیریتی و نیز توانایی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی شرکت های بیمه را در صحنه عمل از چند ماه دیگر به وضوح نشان خواهد داد .این اتفاق میمون و مبارک را به جامعه بیمه گذاران کشورمان و کارشناسان توانمند صنعت بیمه کشور و خانواده خلاق و نو آور شبکه فروش بیمه تبریک و تهنیت باید گفت و ضمنا بعلت ایجاد شرایط تحولات مثبت و بنیادی دربستر صنعت بیمه از چند ماه آینده از هیت محترم دولت و تلاشهای دوساله نمایندگان ارجمند مجلس شورای اسلامی تشکر و سپاس ویژه داشته باشیم .ماههای آینده بدون شک شاهد طلوع طلایی خدمات رسانی وتجدید نظر در مبانی فنی ,حقوقی و اجرایی خواهد بود 

کارشناس بیمه 

http://naghdineh.com/page/16832/
لینک مطلب :
چاپ print version