کاربران سامانه بام از 200 هزار نفر گذشت

کاربران سامانه بام از 200 هزار نفر گذشت

نقدینه-سامانه بام جدیدترین سامانه بانکداری الکترونیک بانک ملی ایران که از بهمن ماه سال گذشته راه اندازی گردید در مدت حدود 5 ماه 200هزار کاربر کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، این سامانه جزء هوشمندترین سامانه های بانکی با کاربری بسیار آسان بوده و انواع خدمات بانکی از طریق آن قابل انجام است .مشتریان بانک که عضو ساپتا هستند، می توانند بدون مراجعه به شعبه به عضویت این سامانه درآیند.

https://naghdineh.ir/page/16822/
لینک مطلب :
چاپ print version