توضیحات لیزینگ ایران در مورد عملکرد 9 ماهه

گزارش نقدینه از شرکت های بورسی

توضیحات لیزینگ ایران در مورد عملکرد 9 ماهه

نقدینه-شرکت لیزینگ ایران در اطلاعیه ای توضیحاتی در مورد عملکرد 9 ماهه خو ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شرکت لیزینگ ایران با 600 میلیارد ریال سرمایه در تابلو اصلی معاملات فعال بوده و درآمد هر سهم در سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 را مبلغ 154 ریال پیش بینی کرده و در عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذر 94 با تحقق 92 ریال از این درآمد 60 درصد بودجه را پوشش داده است.

درآمد حاصل از لیزینگ این شرکت در 9 ماه 260 میلیارد ریال محقق شده و 56 درصد بودجه شرکت از این محل پوشش داده شده است.

همچنین شرکت در مدت 9 ماه به 55 میلیار ریال سود خالص رسیده و 55 درصد بودجه را پوشش داده است. ضمن این که نسبت قیمت به درآمد هر سهم این شرکت 4.59 بوده و شرکت 40.44 درصد سهام شناور دارد. آخرین قمیت ثبت شده این شرکت هم مبلغ 2.161 ریال ثبت شده است.

این شرکت در اطلاعیه ای اعلام کرد که  کاهش درآمدهای عملیاتی شرکت ناشی از کاهش حجم تسهیلات اعطایی شرکت است که عمده دلیل آن عدم وصول اقساط مشتریان و کاهش حجم تسهیلات اعطایی و درآمد عملیات جاری، اتمام قرارداد مشتریان سنوات قبل  در سال جاری و نهایتا کاهش سهم درآمد عملیاتی سنوات قبل ، عدم اخذ تسهیلات ناشی از سیاست های انقباضی بانک ها، است. درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها مربوط به افزایش سرمایه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان است و سود سهام تا پایان سال به مبلغ 3869 میلیون ریال مورد انتظار است.

 سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی سه ماهه پایانی سال به جهت عدم رسوب نقدینگی و وضعیت رکود سال جاری این رقم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و تا پایان سال تغییر چشم گیری نخواهد داشت.

 در مورد هزینه مالی با این که تسهیلات تا کنون اخذ نشده است اما پیش بینی هزینه مالی بالا است چرا که استمهال و تسویه قراردادهای سنوات قبل  در سال جاری  و شناسایی سهم هزینه مالی آن هاست و دومین دلیل شناسایی  سهم هزینه مالی از محل تسهیلات دریافتی سه ماهه آتی است.

هزینه های عمومی اداری شرکت به دلیل بازخرید پرسنل است که 90درصد  آن تحقق یافته و ضمن صرفه جویی  در سه ماهه آخر درصدد کاهش هزینه فوق است. با توجه به رکود در اقتصاد کشور در سال جاری عمده مشتریان قادر به باز پرداخت اقساط نگردیده  و در سه ماهه چهارم پیش بینی وصول اقساط کاهش می یابد و به همان نسبت باز پرداخت اصل و فرع بانکی کاهش می یابد.

https://naghdineh.ir/page/13498/
لینک مطلب :
چاپ print version