لیزینگ ایران در 9 ماه 60 درصد سود را محقق کرد

گزارش نقدینه از شرکت های بورسی

لیزینگ ایران در 9 ماه 60 درصد سود را محقق کرد

نقدینه- شرکت لیزینگ ایران در عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذر 94 به 60 درصد از درآمد سهام خود رسید.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شرکت لیزینگ ایران با 600 میلیارد ریال سرمایه در تابلو اصلی معاملات فعال بوده و درآمد هر سهم در سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 را مبلغ 154 ریال پیش بینی کرده و در عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذر 94 با تحقق 92 ریال از این درآمد 60 درصد بودجه را پوشش داده است.

درآمد حاصل از لیزینگ این شرکت در 9 ماه 260 میلیارد ریال محقق شده و 56 درصد بودجه شرکت از این محل پوشش داده شده است.

همچنین شرکت در مدت 9 ماه به 55 میلیار ریال سود خالص رسیده و 55 درصد بودجه را پوشش داده است. ضمن این که نسبت قیمت به درآمد هر سهم این شرکت 4.59 بوده و شرکت 40.44 درصد سهام شناور دارد. آخرین قمیت ثبت شده این شرکت هم مبلغ 2.161 ریال ثبت شده است.

https://naghdineh.ir/page/13406/
لینک مطلب :
چاپ print version