اعضای جدید هیات مدیره لیزینگ رازی معرفی شدند

گزارش نقدینه از شرکت های بورسی

اعضای جدید هیات مدیره لیزینگ رازی معرفی شدند

نقدینه- شرکت لیزینگ رازی در جلسه مجمع عمومی عادی اعضای جدید هیات مدیره را شناسایی کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، به موجب مصوبات جلسه مجمع عمومی عادی روز 22 دی 94 و جلسه هیات مدیره روز 23 دی 94 رامين ميزاني به نمایندگی ازشرکت شيميايي رازي به عنوان رییس هیات مدیره ، هادي ابراهيمي  به عنوان  نایب رییس هیات مدیره، جواد حتمي به نمایندگی از شرکت آرتاويل تاير و محمود بلقيس زاده به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري رازي  به عنوان عضو هیات مدیره معرفی شدند.

طبق صورت های مالی 9 ماهه شرکت لیزینگ رازی سود انباشته این شرکت پس از رشد 254 درصدی به مبلغ 44 میلیون ریال رسید و سود انباشته شرکت در مدت مشابه سال مالی گذشته 116 میلیون ریال بوده و موجودی نقد این شرکت با افزایش 21 درصدی به 11 هزار میلیارد ریال رسیده است.

این شرکت با 22 میلیارد ریال سرمایه از 21 شهریور 91 در فرابورس پذیرفته شده و آخرین قیمت سهام آن 1.500 ریال به ثبت رسیده است.

 طبق صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر 94 این شرکت درآمد حاصل از لیزینگ مبلغ 1.734 میلیارد ریال بوده و سود هر سهم شرکت مبلغ 4 ریال اعلام شده است.

https://naghdineh.ir/page/13061/
لینک مطلب :
چاپ print version