بیمه توسعه یک ریال هم منابع نزد بیمه مرکزی ندارد

رییس کل بیمه مرکزی:

بیمه توسعه یک ریال هم منابع نزد بیمه مرکزی ندارد

نقدینه- رییس کل بیمه مرکزی گفت: تاکنون هیچ اقدام مثبتی در بیمه توسعه در راستای پرداخت خسارت زیاندیگان انجام نشده است ضمن اینکه یک ریال هم منابع نزد بیمه مرکزی ندارد.

محمدابراهیم امین در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری نقدینه درباره اظهارات مدیران بیمه توسعه درباره پرداخت خسارت های مردم از محل منابع این شرکت نزد بیمه مرکزی اظهار داشت: این شرکت تاکنون یک ریال هم به بیمه مرکزی نداده و رابطه مالی بیمه مرکزی با بیمه توسعه هم به عندان یک بیمه گر اتکایی است.
وی تاکید کرد: بیمه توسعه در پایان سال 92 حدود 15 میلیارد تومان به بیمه مرکزی بدهکار بوده است و ریالی هم منابع نزد بیمه مرکزی ندارد.
امین با اشاره به تعلیق بیمه توسعه در زمینه صدور بیمه نامه های شخص ثالث و عمر به دلیل خودداری این شرکت از پرداخت خسارت های مردم و رسیدن توانگری آن به خط قرمز و خودداری سهامداران از افزایش سرمایه اظهار داشت: این مشکلات باعث ارجاع پرونده شرکت به شورای عالی بیمه شد تا عده بیشتری از مردم گرفتار نابسامانی های این شرکت نشوند.

وی اضافه کرد: شورای عالی بیمه این شرکت را به افزایش سرمایه و معرفی مدیران واجد شرایط و بهبود وضعیت توانگری مکلف کرد ولی تاکنون هیچ اقدامی از سوی این شرکت صورت نگرفته است.
به گفته وی، شورا تکلیف کرد که اگر قرار باشد مفاد قانونی درباره بیمه توسعه اعمال شود حتما باید تصویری روشن از دارایی ها و بدهی های شرکت وجود داشته باشد ولی این شرکت به حسابرس منتخب بیمه مرکزی اجازه حسابرسی نداد ضمن اینکه اقدامی هم در راستای افزایش سرمایه یا معرفی مدیران واجد شرایط انجام نداد به همین دلیل شورای عالی بیمه پرونده شرکت را به قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع داد.

رییس کل بیمه مرکزی به شکایت های متعدد رسیده از نهادهای مختلف حاکمیتی از عملکرد بیمه توسعه اشاره کرد و گفت: اگر این شرکت تصمیم به پرداخت خسارت ها بگیرد خیلی خوب است اما تاکنون اقدام مثبتی ندیده ایم.
وی برخی سخنان درباره ممانعت بیمه مرکزی از فروش اموال و دارایی های بیمه توسعه را تکذیب کرد و اظهار داشت: بیمه مرکزی هیچ مانعی ایجاد نکرده و حتی بارها بر فروش اموال و دارایی های این شرکت و حتی استفاده از سپرده های بانکی شرکت برای پرداخت خسارت های مردم تاکید کرده است. این سخنان بهانه ای برای پرداخت نکردن خسارت های متعدد مردم است.
وی درباره واگذاری کفالت بیمه توسعه به بیمه ایران هم گفت: تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.

وی در عین حال تصریح کرد: اگر اجازه حسابرسی دادند و بیمه مرکزی پس از حسابرسی دقیق بدهکار شود به عنوان بیمه گر اتکایی سهم خود را خواهد پرداخت.

https://naghdineh.ir/page/1296/
لینک مطلب :
چاپ print version