تشکیل شورای راهبردی شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی

تشکیل شورای راهبردی شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی

نقدینه-معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی از تشکیل شورای راهبردی شرکای اجتماعی این سازمان خبر داد و گفت: اعضای این شورا و نحوه اداره و فعالیت آن با مشورت و نظر خواهی از شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مشخص شدند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، منصور اعتصامی اظهار داشت: در ششمین جلسه شورای راهبردی شرکای اجتماعی نمایندگان تمامی تشکل‌های کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی حضور یافتند و در نهایت تعداد اعضا، شرایط عضویت و چگونگی فعالیت این شورا جهت ارائه و تأیید مدیرعامل محترم سازمان مشخص شد.
وی افزود: بر اساس نظرات ارائه شده از سوی شرکای اجتماعی سازمان مقرر شد که تشکل‌های کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی که دارای مجوز از مراجع قانونی هستند و به صورت ملی فعالیت می‌کنند به عضویت شورای راهبردی شرکای اجتماعی درآیند.
 اعتصامی ادامه داد: مطابق رأی گیری صورت گرفته از اعضای شورا، شخصیت حقوقی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان رئیس شورا انتخاب شد و دبیر شورا نیز با انتخاب مستقیم اعضا برگزیده می‌شود. همچنین دبیرخانه شورا نیز در محل معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی شکل می‌گیرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر لزوم ارتباط دائمی این سازمان با شرکای اجتماعی گفت: دیدگاه‌ها و پیشنهادات تشکل‌های کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی با مکانیزم طراحی شده به صورت مستقیم و بدون واسطه دریافت شده و در تمامی تصمیم گیری‌ها و فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد.
اعتصامی ادامه داد: ضمناً با توجه به جایگاه نظارتی شورا، بخش‌های مختلف سازمان به صورت دوره‌ای گزارش عملکرد خود را به شورا ارائه خواهند نمود. البته شیوه نامه مربوط به تشکیل این شورای راهبردی پس از تأیید مدیرعامل محترم سازمان جهت تصویب نهایی تقدیم هیأت مدیره خواهد شد.

https://naghdineh.ir/page/11828/
لینک مطلب :
چاپ print version