رتبه بندی نمایندگان شرکت های بیمه کلید خورد

با همکاری انجمن حرفه ای صنعت بیمه و بیمه مرکزی

رتبه بندی نمایندگان شرکت های بیمه کلید خورد

نقدینه- انجمن حرفه ای صنعت بیمه با حمایت بیمه مرکزی، نمایندگان شرکت های بیمه را رتبه بندی می کند .

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، انجمن حرفه ای، کار مطالعات تطبیقی نمایندگان شرکت های بیمه را در برنامه های خود قرار داده و آماده دریافت پیشنهادات کارشناسان و بیمه گران است.

در این راستا انجمن حرفه ای صنعت بیمه در حال بررسی ضوابط رتبه بندی است که البته در این خصوص همراهی و مشارکت شرکت های بیمه جهت تدوین ضوابط ضروری به نظر می رسد.

رتبه بندی پایه و زیر ساخت توسعه است و در این راستا یکی از ابزارهای مدرن و مهم برای تبدیل اطلاعات نامتقارن به اطلاعات متقارن محسوب می شود که به تمامی ابعاد زندگی اقتصادی جوامع پیشرفته راه پیدا کرده است.
به گزارش ریسک نیوز ، برخی کارشناسان معتقدند ، استخراج  ضوابط رتبه بندى از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا در نظر گرفتن نمایندگان جوان و نمایندگان قدیمى و صاحب نفوذ در کنار یکدیگر از اهمیت بسزایی برخوردار است  .

https://naghdineh.ir/page/11735/
لینک مطلب :
چاپ print version