افزایش 8.5 درصدی شاخص بهای تولیدکننده در ایران

در 12 ماهه منتهی به مهر 94 صورت گرفت:

افزایش 8.5 درصدی شاخص بهای تولیدکننده در ایران

نقدینه- بانک مرکزی اعلام کرد که درصد تغییر شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به مهرماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه 1393 به ‌میزان 8.5 درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تغييرات  این شاخص در دوازده ماه منتهي به شهریور ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهریورماه 1393 به ‌میزان9.3 درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 نشان می دهد که   شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در مهرماه  1394 به عدد 216.0 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.2 درصدافزايش داشته است.

بر اساس این گزارش،  شاخص مذکور در مهرماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 4.5 درصد افزایش يافت.

https://naghdineh.ir/page/10866/
لینک مطلب :
چاپ print version