اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید درباره بانک سرمایه موضوعیت ندارد

در پی اخبار منتشره از سوی بانک مرکزی اعلام شد:

اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید درباره بانک سرمایه موضوعیت ندارد

نقدینه- بانک سرمايه اعلام کرد که اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید درباره این بانک موضوعیت ندارد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بانک سرمایه که با نماد سمایه در بازار سرمایه کشور فعال است در اطلاعیه ای با موضوع شفاف سازی در زمینه شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده با استناد به ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری بانک مرکزي، در زمینه تعيين تکليف تعهدات ارزي موضوع ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور توضیحاتی را ارائه کرد.

بر اساس اعلام سمایه، وفق نامه شماره 69347‏/1402 مورخ 20‏/12‏/1402 مديريت کل مطالعات و مقررات ارزي بانک مرکزي، اجراي ماده فوق الذکر در ارتباط با بانک سرمايه موضوعيت ندارد.

بانک سرمایه تاکید کرده است که در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا خواهد شد.

https://naghdineh.ir/page/108620/
لینک مطلب :
چاپ print version